Upozorňujeme všechny návštěvníky badatelny, že s platností od 19.1.2009 je třeba každý požadavek na předložení archivního materiálu předem ohlásit a objednat.

 

Upozornění pro zájemce o studium církevních fondů

Každý badatel, který chce nahlédnout do archivního fondu Biskupský archiv České Budějovice a fondů jednotlivých farních úřadů, se musí na začátku studia prokázat příslušným povolením českobudějovického biskupství.

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění ručně

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění v PC

Struktura Státního okresního archivu v Jindřichově Hradci vstoupila v platnost 1. ledna 2023, kdy se sloučil Státní okresní archiv v Jindřichově Hradci a jindřichohradecké oddělení správy fondů a sbírek Státního oblastního archivu v Třeboni. Zatímco původní státní okresní archiv navazoval především na archivy měst a archivy institucí státní správy, samosprávy a justice, jindřichohradecké oddělení pečovalo o archivy velkostatků a šlechtických rodů. Od ledna 2023 se dosud dvě paralelně vyvíjející se archivní pracoviště spojila a pod hlavičkou Státní okresní archiv Jindřichův Hradec pokračují v péči o národní archivní dědictví.