Upozorňujeme všechny návštěvníky badatelny, že s platností od 19.1.2009 je třeba každý požadavek na předložení archivního materiálu předem ohlásit a objednat.

 

Upozornění pro zájemce o studium církevních fondů

Každý badatel, který chce nahlédnout do archivního fondu Biskupský archiv České Budějovice a fondů jednotlivých farních úřadů, se musí na začátku studia prokázat příslušným povolením českobudějovického biskupství.

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění ručně

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění v PC

Prvotním důvodem pro pečlivé ukládání písemností byla snaha evidovat majetek získaný dary i koupěmi, uchovávat písemná potvrzení práv darovaných vrchností městům a postupně i různým městským korporacím a spolkům. Proto písemnosti, které, které zprvu sloužily běžným potřebám městského úřadu, postupem času vyzrávaly v archiválie. Nejstarší záznam o ukládání písemností v jindřichohradeckém městském úřadu je v účetní knize purkmistrovského úřadu z roku 1487. Stará privilegia a ostatní písemnosti městské správy byly uloženy v truhlách na staré radnici na náměstí. Obdobně ukládali písemnosti i na dalších městských úřadech.

POLITICKÁ SPRÁVA
Okresní úřad Dačice 1850 – 1945
Okresní úřad Jindřichův Hradec 1850 –1940 (1946)
1990 – dosud
Okresní úřad Lomnice nad Lužnicí 1855-1868
Okresní úřad Nová Bystřice 1855-1868
Okresní úřad Třeboň 1850-1945