Upozorňujeme všechny návštěvníky badatelny, že s platností od 19.1.2009 je třeba každý požadavek na předložení archivního materiálu předem ohlásit a objednat.

 

Upozornění pro zájemce o studium církevních fondů

Každý badatel, který chce nahlédnout do archivního fondu Biskupský archiv České Budějovice a fondů jednotlivých farních úřadů, se musí na začátku studia prokázat příslušným povolením českobudějovického biskupství.

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění ručně

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění v PC