Upozornění pro zájemce o studium církevních fondů

Každý badatel, který chce nahlédnout do archivního fondu Biskupský archiv České Budějovice a fondů jednotlivých farních úřadů, se musí na začátku studia prokázat příslušným povolením českobudějovického biskupství. Tato povinnost se nevztahuje na studium fondů Boromejky České Budějovice, Bosí augustiniáni Lnáře, Bosí augustiniáni Tábor, Bratři Nejsvětější Svátosti Oltářní České Budějovice, Jezuité Český Krumlov, Minorité Český Krumlov, Premonstráti Želiv, Redemptoristé České Budějovice, Redemptoristé Libějovice, Servité Nové Hrady, Těšitelé Klokoty a Těšitelé Suché Vrbné.

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění ručně

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění v PC

Okresní archiv vznikl ve Strakonicích v r. 1954 na základě zákona o socialistickém archivnictví a shromažďoval písemnosti pouze strakonického okresu v tehdejším rozsahu, tj. bez fondů z Blatné a Vodňan. Archiv sídlil v prostorách strakonického hradu, které samozřejmě nebyly vyhovující ( vlhko, plíseň, hlodavci apod). Když došlo v r. 1960 ke sloučení okresů Blatná a Vodňany do jednoho strakonického, rozšířila se i působnost archivu. Tento stav trval až do r. 1985, kdy na nátlak tehdejšího vedení ONV Strakonice musely být uvolněny prostory ve strakonickém hradu a v odloučeném depozitáři v Radomyšli a archiválie bylo nutno přemístit na zámeček Střela u Strakonic. Podmínky pro ukládání dokumentů i pro práci archivářů se mírně zlepšily, přesto se nemohly srovnávat s takovými, kterými disponovaly již některé nově postavené nebo zrekonstruované budovy archivů v tehdejším Československu. Zámek, přestože byl využit kompletně pro úschovu archiválií, přinášel i řadu nevýhod z hlediska odloučenosti od okresního města - špatným dopravním spojením - tudíž i pro badatelské, přednáškové či propagační cíle poskytoval pouze omezené možnosti. Tudíž i z hlediska vnitřní organizace, chodu státní správy apod. byl život v takovém odloučeném archivu poměrně složitý a komplikovaný.