Ředitelka Státního okresního archivu Strakonice oznamuje smutnou zprávu,

v úterý 7. 12. 2021 nás náhle po krátké nemoci ve věku nedožitých 61 let opustil

dlouholetý kolega a kamarád

pan Milan Hankovec

 

 

Mgr. Milan Hankovec působil ve strakonickém archivu téměř 30 let. Vystudoval pedagogickou fakultu, ale jeho vášní byla historie. Zajímal se především o regionální dějiny a je autorem publikace „Významní rodáci Strakonicka“. Veřejnost ho mohla potkávat v badatelně, kde byl vždy připraven přispěchat s radou a pomocí. Téměř celý volný čas věnoval práci s dětmi. Řadu let působil jako vedoucí oddílu Husot Strakonice. Věnoval se také ochotnickému divadlu, amatérskému sportu a turistice. Jihočeské archiváře několikrát reprezentoval v celorepublikových archivních běžeckých závodech, naposledy to byl XXXVI. Jarní běh.  V posledních letech velice rád cestoval. Lákaly ho především hory, jejichž krásy objevoval se svou turistickou partou. Byl velmi činorodým člověkem a nepokazil žádnou legraci. Mnozí z nás rádi vzpomínají na jeho veselá vystoupení v rámci celokrajských archivních konferencí. Jeho přátelé a kolegové byli jeho rodinou.

Prosím o tichou vzpomínku.

Mgr. Jana Lískovcová

Parte Milan Hankovec

 

Dne 12. června proběhla ve Státním okresním archivu ve Strakonicích přednáška Jaroslava Landsingera věnovaná vzpomínkám na rok 1968 ve Strakonicích. Jádrem přednášky bylo poslouchání dochovaných dobových audio záznamů "Strakonického rozhlasu po drátě". Panu Landsingerovi se podařilo objevit, při digitalizaci archivu Josefa Režného, na páskách autentické záznamy přibližující okupaci roku 1968 ve Strakonicích. Pomocí své zručnosti a znalosti rozhlasové techniky dokázal z již přehraného pásku získat nahrávku, na níž Josef Režný zpovídal obyvatele Strakonic v srpnu roku 1968 a vyptával se na jejich názory na příchod „spřátelených vojsk.“ Kromě pouštění nahrávek bylo součástí setkání i osobní vzpomínání pana Landsingera na rok 1968 a rovněž na vznik vysílání "Strakonického rozhlasu po drátě". Přibližně dvou hodinové vzpomínání přineslo více jak třiceti návštěvníkům nové poznatky a pohledy na události roku 1968. Jménem Státního okresního archivu Strakonice děkujeme Jaroslavu Landsingerovi za spolupráci a chuť přednášku s námi uspořádat.

 

13.11. a 14.11. v době od 8 do 18 hodin bude dle O2 výpadek telefonů (pevné linky) v SOkA Strakonice. Délka výpadku každý den je uváděna cca 4 hodiny.

Minulý týden proběhla za hojné účasti veřejnosti vernisáž výstavy k 650. výročí města Strakonic. Návštěvníci měli v tento den také jedinečnou možnost nahlédnout kromě badatelny i do těch částí archivu, které nejsou běžně přístupné. Zde se mohli seznámit s činnostmi, které archiváři a restaurátoři vykonávají a prohlédnout si další zajímavosti, které se již na výstavu nevešly. Současně bylo připomenuto 20 let od otevření archivní budovy ve Strakonicích.

 

      U příležitosti Mezinárodního dne archivů uspořádal Státní okresní archiv Strakonice vzdělávací program pro žáky základních škol s názvem Cechy a řemesla. Během čtyř dnů tuto akci navštívilo okolo dvou set studentů ze základních škol nejen ze Strakonic, ale i z Volenic a Štěkně. Pro žáky byla připravena krátká teoretická přednáška o cechovní tématice, doplněná vhodnými ukázkami archivních pramenů a pak především interaktivní program, kde si každý mohl vyzkoušet celou řadu praktických znalostí a dovedností a nasát aspoň částečně atmosféru doby a řemesel dávno minulých. Všichni návštěvníci si tak mohli rozšířit své znalosti z oblasti raně novověkých měr a vah, pokusili se určit, kolik kilometrů museli tzv. navandrovat při svých cestách tovaryši, získali povědomí o řemeslech, se kterými se dnes již těžko setkají, nakreslili si pravý cechovní erb na základě pokynů samotného panovníka a na závěr pak v duchu textilní tradice ve Strakonicích pronikli do tajů barvení látek a módních novověkých střihů. Celá akce probíhala v přátelské a veselé atmosféře a dle ohlasů se jak studentům, tak i pedagogickému dozoru velmi líbila.