POLITICKÁ SPRÁVA
Okresní úřad Dačice 1850 – 1945
Okresní úřad Jindřichův Hradec 1850 –1940 (1946)
1990 – dosud
Okresní úřad Lomnice nad Lužnicí 1855-1868
Okresní úřad Nová Bystřice 1855-1868
Okresní úřad Třeboň 1850-1945

FINANČNÍ SPRÁVA
Berní správa Jindřichův Hradec a Třeboň (1919-1949)
Berní úřad Dačice 1861-1949
Berní úřad Třeboň 1850-1948
Celní úřady České Velenice, Halámky, Nová Bystřice, Staňkov

JUSTICE
Okresní soud Dačice 1850-1949
Okresní soud Jindřichův Hradec 1850-dosud
Okresní soud Lomnice nad Lužnicí 1850-1949
Okresní soud Nová Bystřice 1850-1938
Okresní soud Slavonice 1911-1938
Okresní soud Třeboň 1850-1949
Notáři

OKRESNÍ SAMOSPRÁVA
Okresní zastupitelstvo Jindřichův Hradec, Dačice, Lomnice nad Lužnicí, Nová Bystřice a Třeboň 1865-1928

ARCHIVY MĚST A MĚSTEČEK
Dačice 1464-1945, Deątná 1418-1945, Jindřichův Hradec 1372-1945, Kardaąova Řečice 1407-1945, Kunľak 1487-1945, Lomnice nad Luľnicí 1506-1945, Nová Bystřice 1676- 1945, Slavonice 1436-1945, Staré město pod Landątejnem 1847-1944, Stráľ nad Neľárkou 1465-1945, Strmilov 1534-1945, Studená, 1783-1945, Třeboň 1372-1945,ARCHIVY OBCÍ – všech obcí na okrese z let cca 1800-1945

NÁRODNÍ VÝBORY
ONV Dačice 1945-1960, ONV Jindřichův Hradec 1945-1990, ONV Třeboň 1945-1960
Městské a místní národní výbory vąech měst a obcí v okrese 1945-1990

ŠKOLNÍ SAMOSPRÁVA A ŠKOLY
Gymnázium Vítězslava Nováka v Jindřichově Hradci 1807-1962
Gymnázium Třeboň 1854-1964
Vyšší zdravotnická škola Jindřichův Hradec 1949-1957
Střední odborné učiliště zemědělské Dačice a Třeboň, Rybářské učiliště Třeboň,
Střední škola ekonomiky služeb Třeboň
Ostatní školy základního stupně z celého okresu

CÍRKEVNÍ SPRÁVA
Vikariátní úřad Jindřichův Hradec 1763-1955
Děkanské a farní úřady okresu 1359-1950

CECHY
Písemnosti 130 cechů z let 1401-1872

ŽIVNOSTENSKÁ SPOLEČENSTVA A OBCHODNÍ GREMIA
ZÁJMOVÉ SPOLKY
Branné a střelecké, čtenářské, divadelní, hudební, pěvecké a zábavní, dobročinné a podpůrné, hasičské a požárnické spolky, kulturní, osvětové, školské a vzdělávací, Národní jednota pošumavská, sportovní a tělovýchovné spolky, politické a dobrovolně společenské organizace - celkem 140 cca 1850-1955

DRUŽSTVA
Zemědělská, elektrárenská, strojní, stavební, vodní a lihovarní

OSOBNÍ FONDY
Antl Thedor, Březský z Birkenfelzu, Filip Václav, Hradilová Hilda, Khun Kare, Mattuška Alois, Naxera Václav, Neužil Zdeněk Hynek, Novák Josef, Orth Jan, Schrutz Ondřej, Sládek Tomáš Vladimír, Slavík Jan, Slavík Vladimír, Spálenka Anselm, Staněk František, Šetka Adolf, Teplý František, Wagner Jan František, Piskáček Stanislav a další osobnosti ve Sbírce dokumentace Kulturně historický archiv.

SBÍRKY
Rukopisy a staré tisky, plakáty, úřední a jiné tiskoviny, osobní a rodová dokumentace, noviny a výstřižky, mapy a plány, fotodokumentace a pohlednice, pečetidla a otisky typářů, listy dánského krále Kristiana IV., Sbírka dokumentace Kulturně historický archiv a jiné.