1. října 2019, získalo 20 osobností medaili ministra vnitra Za zásluhy o české archivnictví. Čestná medaile se každoročně uděluje za celoživotní dílo či mimořádný čin odborníkům z oblasti archivnictví a příbuzných oborů. 

Oceňováni jsou archiváři, restaurátoři, pedagogové, ale i stavbaři a manažeři. Díky nim jsou české archivy moderními správními úřady a vědeckými institucemi, které mají své zastoupení v mezinárodních organizacích evropské i celosvětové úrovně.

"Archivář musí být zároveň historikem, odborníkem na dějiny správy, paleografem, lingvistou, zdatným uživatelem výpočetní techniky, ale také trochu detektivem a právníkem, v některých případech i psychologem a kromě toho musí být i dobrým úředníkem," sdělil náměstek ministra vnitra Petr Mlsna, když v úvodním slovu vyjmenovával multioborovost pracovníků v archivech a dalších institucích.

 

Ředitel SOA v Třeboni navrhl k udělení medaile tyto osobnosti:

 

Ing. Alena Kajanová, vedoucí oddělení ochrany a péče o národní archivní dědictví Státního oblastního archivu v Třeboni, za dlouholeté zásluhy v oblasti ochrany a péče o národní archivní dědictví

Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., ředitel Historického ústavu Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, za zásluhy v oblasti archivního vzdělávání a s přihlédnutím k jeho letošnímu životnímu jubileu

PhDr. Vlastimil Kolda, odborný archivář Státního oblastního archivu v Třeboni, za významný přínos pro české archivnictví a s přihlédnutím k jeho letošnímu životnímu jubileu

 

Blahopřeji

 

PhDr. Václav Rameš

ředitel SOA v Třeboni

 

https://www.mvcr.cz/clanek/medaili-za-zasluhy-o-ceske-archivnictvi-ziskalo-20-osobnosti.aspx

Při příležitosti mezinárodního dne zvířat, který každoročně připadá na 4. října, zveřejňuje Státní oblastní archiv v Třeboni virtuální katalog výstavy Šlechtic a zvíře. Výstavou prezentoval archiv na jaře letošního roku některé ze svých archiválií v Domě Štěpánka Netolického v Třeboni a již tehdy se téma setkalo s pozitivním ohlasem veřejnosti díky atraktivitě prezentovaného archivnímu materiálu. Od dnešního dne bude výstava digitálně přístupná ještě širšímu publiku.

 

Michal Morawetz

 

Vážení přátelé, rád bych Vám oznámil, že náměstek ministra vnitra Petr Mlsna otevřel ve čtvrtek 19. června 2019 rekonstruovaný archivní areál Státního oblastního archivu v Třeboni. V bývalém augustiniánském klášteře jsou vytvořeny nové úložné prostory a konzervační a knihařské dílny včetně fotoateliéru pro digitalizaci archivního materiálu.
Zvu Vás na virtuální návštěvu jak ji zachytila media a naši fotografové Jan Lebeda a Štěpán Karásek.

Buďte srdečně vítáni v třeboňském archivu

Václav Rameš

 

Odkazy:

Archiv se stěhuje do kláštera (Jindřichohradecký deník.cz)

Slavnostně otevřeli archiv v Třeboni (Jindřichohradecký deník.cz)

Náměstek ministra vnitra Petr Mlsna otevřel rekonstruovaný archivní areál v Třeboni (Ministerstvo vnitra ČR)

 

Média:

Reportáž Jihočeské televize

Reportáž českého rozhlasu

 

Ve dnech 4. – 6. června 2019 proběhl v prostorách Státního oblastního archivu v Třeboni workshop s tématem „Výroba pergamenu“. Pořadatelem bylo oddělení ochrany a péče o Národní archivní dědictví a zúčastnilo se ho 15 restaurátorek ze SOA Třeboň, Moravského zemského archivu v Brně a z kláštera ve Vyšším Brodě. V průběhu pracovního semináře bylo zpracováno 36 kůží z kůzlat a králíků.

Během workshopu si každý sám vyzkoušel kůži pečlivě vyčistit a následně ji napnout na rám. Vyrobené pergameny se v restaurátorských pracovištích využijí při šití knih (přelepení hřbetu), při restaurování poškozených vazebních pergamenů a také při zhotovování nového pokryvu knihy.

Děkujeme vedení archivu za vstřícnost uspořádat toto pracovní setkání, paní Ing. Marii Benešové za odborné vedení workshopu a panu Robertovi Matouškovi za dodání kůží.

Ředitel SOA v Třeboni oznamuje, že zemřel ing. Petr Fencl.
Zemřel dobrý člověk, přítel a milovník života.
Jihočeští archiváři v něm ztrácejí kolegu, který pro naše archivy vykonal plno záslužné práce a stál také u počátků naší digitalizace.
 
Petře, poprvé jsi nás zarmoutil.
 
Čest Tvojí památce.
 
Václav Rameš

Tradiční žehnání motorek v Třeboni proběhlo tentokrát na nádvoří Státního oblastního archivu dne 8. května 2019. Mělo se původně konat na Masarykově náměstí, ale díky vstřícnosti vedení SOA v Třeboni, se uskutečnilo v archivním areálu. Motocyklům, motorkářům a všem přítomným požehnal generální vikář českobudějovické diecéze Mons. David Henzl. Poté následovala překrásná hudební produkce v keltském stylu a po žehnání podnikli motorkáři spanilou jízdu na poutní místo Dobrá Voda u Nových Hradů. Velmi zajímavou akci zorganizoval ve spolupráci s třeboňskou farností a SOA v Třeboni spolek Žít Třeboní. Nádvoří plné nádherných motorek přilákalo mnoho zájemců z řad dospělých, ale i dětí. Věřme, že se tato úspěšná akce do roka zopakuje.

Václav Rameš, ředitel SOA v Třeboni