Program ke stažení: MDA 2016

 

Kalendář Univerzity Karlovy Karolus Quartus získal prestižní ocenění v rámci soutěže Kalendář roku. Autoři kalendáře Martin a Martina Frouzovi převzali v pondělí 9. 5. na půdě Poslanecké sněmovny Cenu veřejnosti a také Zvláštní cenu společnosti OSPAP. Kalendář je věnován 700. výročí narození Karla IV. - zakladatele Univerzity Karlovy. Odborná porota ve svém hodnocení vyzvedla především jasné myšlenkové poselství, které excelentním způsobem podtrhovala volba fotografií a kvalitní grafická úprava.
 
 
Osobní komentář Martina Frouze:
 
"Děkujeme za gratulace! Dík patří ale i všem, kteří s námi na kalendáři dělali a bylo jich hodně! :-) Jirka Navratil Sr. koloroval (listinu a fotku Lazarova domu), Martin Kovář je autorem námětu, Richard Fischer jr. dělal kresby (třeba tu korunu hned na titulu), a spousta dalších úžasných lidí, bez kterých bychom to nikdy nedali dohromady nám vyšla vstříc, např. v SOA v Třeboni, Národní muzeum, ČNB, archiv UK, AV ČR, Archiv hl. m. Prahy, NPÚ, Pavel Scheufler, Jan Gloc, Hana Blochová, a celé to poskládali a dali tomu fazonu v N.A.F. Praha Emotikona smile Všem opravdu moc a moc děkujeme!"
 
Kalendář

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

 oznamuji Vám, že v sobotu 7. 5. 2016 zemřela emeritní ředitelka MZA v Brně - 

paní PhDr. Kateřina Smutná.

 

Čest její památce.

 

 

Václav Rameš
ředitel SOA v Třeboni

 

Příloha: Parte

3. května 2016 se sjeli archiváři a restaurátoři (v počtu 50 osob) ze všech jihočeských okresních archivů a oddělení na setkání s řešiteli projektu „Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy“ z let 2011-2015 (NAKI DF11PO10VV020), při kterém si ve 3 přednáškových vstupech vyslechli informace o tomto projektu, o jeho výsledcích a perspektivách. Jedním z testovacích míst byly historické depozitáře SOA v Třeboni na třeboňském zámku a také knihovna Státního okresního archivu v Písku. Spolu s Národním archivem a Národní knihovnou v Praze realizoval převážnou část měření a testů Ústav chemických procesů AV ČR zastoupený ing. Jiřím Smolíkem, CSc, . a RNDr. Ludmilou Maškovou, Ph.D., kteří byli současně autory přednášek, ing. Ďurovič se z důvodu zaneprázdnění omluvil, ale jeho příspěvek přesto zazněl. Tématem byly – vliv venkovního znečištění na stupeň znečištění vnitřního prostředí, jejich vzájemná provázanost, vliv základních klimatologických údajů – vlhka a teploty, procentní zastoupení prachových částic a plynných polutantů, ale také organických složek jako síran a dusičnan amonný (ten poslední produkuje čpavek a agresivní kyselinu dusičnou), metody mechanického čištění povrchu papíru, kožených vazeb, kartonových obalů a velmi prospěšná ventilace a cirkulace vzduchu.

  

Srdečně Vás zveme na mezinárodní konferenci Československo v letech 1968-1971. Podrobný program konference ke stažení zde => Program konference.

 

Pozvánka na konferenci

Podpis smlouvy o digitalizaci
 

20. 2. 2007 ve 12 hodin podepsal PhDr. Václav Rameš, ředitel SOA v Třeboni smlouvu s Raulem Riosem, zástupcem genealogické společnosti UTAH smlouvu o digitalizaci matrik, která odstartovala éru digitalizace ve Státním oblastním archivu v Třeboni