Oddělení Jindřichův Hradec 11.2. a 18.2. 2019 zavřeno z provozních důvodů

 

Ústav archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

Prácheňské muzeum v Písku,

Komise muzejních historiků Asociace muzeí a galerií ČR,

Státní oblastní archiv v Třeboni

srdečně zvou na konferenci

 

Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí

 

Konference se koná v budově Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Branišovská 31a), v místnosti P2 (přístup z 1. patra), workshopy v místnosti S6 (1. patro).

 

Program v PDF naleznete zde

Ředitel SOA v Třeboni oznamuje, že proběhlo slavnostní udělení 

Medaile Cti paní PhDr. Heleně Adamcové

Slavnostní akt se uskutečnil

dne 18.12. 2018

v 10:00 hodin

v archivním areálu bývalého augustiniánského kláštera

 

Prof. PhDr. Zdeňka Hledı́ková, CSc. odešla na věčnost. 
Věnujte prosím tichou vzpomínku této vzácné ženě.
 
Václav Rameš
ředitel ČR-SOA v Třeboni
 
 

Ředitel SOA v Třeboni se dne 17. října  2018 zúčastnil výše uvedené odborné konference a výstavy. Hlavním tématem byl historický i současný vývoj územně správního členění našeho státu. Řešila se zde problematika, která je archivářům velice blízká a v našich fondech bohatě zastoupena.

Program konference sestavil odbor strategického rozvoje a koordinace veřejné správy a celá akce proběhla pod patronátem náměstka ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a státní správy pověřeného řízením sekce veřejné správy JUDr. et PhDr. Petra Mlsny Ph.D.

 

Konference byla pořádána u příležitosti zahájení stejnojmenné panelové výstavy, která bude v následujících měsících putovat po krajích České republiky.

V případě vašeho zájmu naleznete (v odkaze níže) prezentace přednášejících, plánované termíny konání výstavy v krajích a doprovodnou fotogalerii.

V našem kraji bude výstava k vidění v březnu příštího roku.

 

Odkaz:

http://www.mvcr.cz/clanek/100-let-promen-hranic-nasich-regionu.aspx