Vážení badatelé, 

centrální studovna SOA v Třeboni bude od 1. února do 27. září 2018 uzavřena z důvodu dokončování rekonstrukce klášterního areálu. 

Děkujeme za pochopení.

SOkA České Budějovice a oddělení SOA České Budějovice 30. 5. 2018 uzavřeno z důvodu konání konference
SOkA Jindřichův Hradec 6. 6. 2018

uzavřeno z provozních důvodů

SOA Jindřichův Hradec 6.6.2018 a 9.7.2018 až 20.7.2018

uzavřeno z provozních důvodů

SOkA Strakonice 6. 6. 2018

uzavřeno z provozních důvodů

SOkA Tábor 30. 5., 6. 6. 2018

uzavřeno z provozních důvodů

Ostatní jihočeské archivy mají provozní dobu bez omezení.

 

Ředitel SOA v Třeboni oznamuje smutnou zprávu.
Minulý týden 5. března zemřel emeritní ředitel archivní správy MV ČR PhDr. Oldřich Sládek, CSc.

Narodil se 14. 12. 1937 v Horažďovicích, pracoval jako vedoucí Sdruženého podnikového archivu ministerstva všeobecného strojírenství při českých závodech motocyklových ve Strakonicích (1960-1964), potom na archivní správě ministerstva vnitra (1964-1999) – z toho jako starší referent pro ediční věci (1964-1967), samostatný odborný referent pro podnikové archivy (1967-1971) a vedoucí odborný referent – specialista pro podnikové archivy (1971-1989). Potom stanul v čele jako ředitel archivní správy ministerstva vnitra (1990-1999). Výrazně se mu podařilo zvýšit prestiž českého archivnictví. Je autorem mnoha publikací a odborných statí o problematice dějin protifašistického odboje.
V Oldřichu Sládkovi nás opustil nejenom velký odborník, ale především lidsky slušný člověk.
Čest jeho památce!

Parte k nahlédnutí zde.

Václav Rameš
ředitel SOA v Třeboni

Blažena Przybylová

 

Ředitel SOA v Třeboni oznamuje velmi smutnou zprávu - Ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová tragicky zemřela.

Čest její památce!

Václav Rameš

 

Zdroj: MORAVSKOSLEZSKÝ deník

Tři světy Schwarzenberské hrobky

Přikládáme odkaz na celý dokument, k bližšímu prostudování klikněte zde.