Vážení badatelé, 

centrální studovna SOA v Třeboni bude od 1. února do 27. září 2018 uzavřena z důvodu dokončování rekonstrukce klášterního areálu. 

Děkujeme za pochopení.

SOA v Třeboni (centrála) 18. 12. 2017 - 2. 1. 2018 uzavřeno z provozních důvodů
SOA Č. Budějovice 27. 12. 2017 uzavřeno z provozních důvodů
SOA Č. Krumlov 20. 12. a 27. 12. 2017 uzavřeno z provozních důvodů
SOA J. Hradec 18. 12., 20. 12. a 27. 12. 2017 uzavřeno z provozních důvodů
SOkA Č. Budějovice 27. 12. 2017 uzavřeno z provozních důvodů
SOkA Č. Krumlov 20. 12. a 27. 12. 2017 uzavřeno z provozních důvodů
SOkA J. Hradec 20. 12. a 27. 12. 2017 uzavřeno z provozních důvodů
SOkA Strakonice 27. 12. 2017 uzavřeno z provozních důvodů
SOkA Tábor 20. 12. a 27. 12. 2017 uzavřeno z provozních důvodů
SOkA Písek 18. 12., 20. 12. a 27. 12. 2017 uzavřeno z provozních důvodů
SOkA Prachatice 27. 12. 2017 uzavřeno z provozních důvodů

Ostatní jihočeské archivy mají provozní dobu bez omezení.

Blažena Przybylová

 

Ředitel SOA v Třeboni oznamuje velmi smutnou zprávu - Ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová tragicky zemřela.

Čest její památce!

Václav Rameš

 

Zdroj: MORAVSKOSLEZSKÝ deník

Tři světy Schwarzenberské hrobky

Přikládáme odkaz na celý dokument, k bližšímu prostudování klikněte zde.

Pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky uspořádalo ve dnech 17. až 19. října 2016 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě celostátní odborný seminář Vesnické technické objekty 2016, vedený etnografem PhDr. Radimem Urbánkem. Vzhledem k zaměření na tradiční stavitelství vytvořili pořadatelé sedm přednáškových bloků, tematicky členěných na úvodní referáty, cihlářství, drobné zajímavosti, energetiku, průmysl, skladování potravin a renovace a transfery. Semináře se zúčastnilo několik desítek odborníků z různých institucí, přičemž v úterý 18. října 2016 reprezentoval Státní oblastní archiv v Třeboni PhDr. Aleš František Plávek z oddělení pro zpřístupňování a evidenci NAD, a to s příspěvkem Mlíčníky a jiné typy haltýřů jako zanikající doklad venkovské každodennosti. V logicky strukturovaném referátu seznámil přítomné s problematikou dochování těchto drobných lidových staveb, jejich historickým využitím a prací s různými informačními prameny. Rovněž poukázal na alternativu spolupráce občanské společnosti s úřady a památkovými i paměťovými institucemi a na možnosti fundraisingu v oblasti záchrany drobných venkovských objektů. Závěrem představil unikátní dochování dvou haltýřů ve Ctiboři na Pelhřimovsku, z nichž starší kamenný se v letošním roce podařilo zrekonstruovat právě na základě součinnosti místního spolku, majitele nemovitosti a nadačního fondu. Součástí semináře byly vedle odborných přednášek také tematické dílny, exkurze, diskusní prostor a technologické ukázky. Seminář svým konáním vhodně poukázal na potřeby hodnotového vnímání nemovitého bohatství, zděděného po předcích na našem venkově.