Tradiční žehnání motorek v Třeboni proběhlo tentokrát na nádvoří Státního oblastního archivu dne 8. května 2019. Mělo se původně konat na Masarykově náměstí, ale díky vstřícnosti vedení SOA v Třeboni, se uskutečnilo v archivním areálu. Motocyklům, motorkářům a všem přítomným požehnal generální vikář českobudějovické diecéze Mons. David Henzl. Poté následovala překrásná hudební produkce v keltském stylu a po žehnání podnikli motorkáři spanilou jízdu na poutní místo Dobrá Voda u Nových Hradů. Velmi zajímavou akci zorganizoval ve spolupráci s třeboňskou farností a SOA v Třeboni spolek Žít Třeboní. Nádvoří plné nádherných motorek přilákalo mnoho zájemců z řad dospělých, ale i dětí. Věřme, že se tato úspěšná akce do roka zopakuje.

Václav Rameš, ředitel SOA v Třeboni

Dne 16. února 2019 proběhla na velkopřevorství řádu Maltézských rytířů v Praze na Malé Straně oslava 85. narozenin Karla Eduarda hraběte Paara, který byl velkopřevorem poprvé v letech 1981 – 1988 ve Vídni a podruhé v letech 2004 – 2011 v Praze. Karel Eduard Paar je druhorozeným synem Alfonse Paara a Sophie roz. Schlitz-Görtz. Měl staršího bratra Alfonse a mladší sestru Eleonoru. Do řádu přihlásil Karla i jeho bratra jejich otec, který byl rovněž laickým členem řádu. Mezi profesní maltézské rytíře vstoupil Karel Paar ve 44 letech, po složení řeholních slibů. Součástí oslav byla v 17.00 hodin mše v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Poté se od 18.30 hodin konal na velkopřevorství banket za přítomnosti řady významných představitelů církve a evropských šlechtických rodin. Státní oblastní archiv zde reprezentovaly Stanislava Nováková a Hana Železná, které hraběti Karlovi předaly kopii paarské nobilitační listiny z roku 1769, kterou Marie Terezie povyšuje prvorozeného mužského potomka rodu Paarů do knížecího stavu s predikátem „vysoce urozený“. Dále byly součástí daru kopie fotografií z Karlova dětství, na kterých jsou kromě Karla vyfoceni i jeho sourozenci a rodiče a dva dopisy, které psal Karel rodičům jako malý chlapec. Velké díky za vyhotovení těchto darů patří Honzovi Lebedovi a Štěpánovi Karáskovi z fotodílny a konzervátorské dílně za výrobu reprezentativních desek, do kterých byly faksimile uložené.

V rámci mezinárodního projektu Museum Uploaded – Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí se 24. a 25. ledna 2019 konala na půdě Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konference s názvem Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí, na jejíž organizaci se spolupodílel i Státní oblastní archiv v Třeboni. V jednotlivých příspěvcích byly představeny někdejší i současné přístupy při vystavování exponátů a archiválií v muzeích a archivech či význam těchto historických artefaktů pro vytváření rodové paměti. Vedle odborných přednášek byly pro posluchače připraveny také dva workshopy, které se věnovaly aktuálním otázkám a připravovaným změnám v muzejnictví a archivnictví. Za třeboňský archiv na konferenci vystoupili Vlastimil Kolda (Zkušenosti s vystavováním archivních dokumentů ve Státním okresním archivu České Budějovice), Michal Morawetz (Expozice archiválií schwarzenberského archivu v Českém Krumlově a československé dějiny), Libor Staněk (Mezinárodní den archivů jako prezentační a edukační prostředek archivních institucí) a Tomáš Hunčovský (workshop na téma Pořádací aplikace, přístupové body a entity – výzvy a perspektivy archivnictví od 1. ledna 2020).


DUEL: diskutují historik Radek Schovánek a Jiří Úlovec z odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra.

Sporná věta, která historikům vadila konkrétně, zněla takto: „Informace získané z archiválií, které obsahují osobní nebo citlivé osobní údaje žijící osoby, může badatel užít ve vědeckých nebo jiných pracích nebo zveřejnit pouze se souhlasem této osoby nebo v anonymizované podobě“. Text vyhlášky je teď v připomínkovém řízení. Na jednání vlády by už ale měl jít podle šéfa resortu Jana Hamáčka /ČSSD/ text bez této sporné pasáže.

Odkaz na článek je zde

Ředitel SOA v Třeboni oznamuje, že proběhlo slavnostní udělení 

Medaile Cti paní PhDr. Heleně Adamcové

Slavnostní akt se uskutečnil

dne 18.12. 2018

v 10:00 hodin

v archivním areálu bývalého augustiniánského kláštera

 

Prof. PhDr. Zdeňka Hledı́ková, CSc. odešla na věčnost. 
Věnujte prosím tichou vzpomínku této vzácné ženě.
 
Václav Rameš
ředitel ČR-SOA v Třeboni