Ředitel SOA v Třeboni oznamuje, že zemřel ing. Petr Fencl.
Zemřel dobrý člověk, přítel a milovník života.
Jihočeští archiváři v něm ztrácejí kolegu, který pro naše archivy vykonal plno záslužné práce a stál také u počátků naší digitalizace.
 
Petře, poprvé jsi nás zarmoutil.
 
Čest Tvojí památce.
 
Václav Rameš