Vážený pane Rameši,

chtěl bych poděkovat za velmi pěkné provedení akce „staré tisky ožívají“, kterou paní Nováková a její kolegyně včera (23.4.) k Městské knihovně J. Hradec připravily a zajistily. Celý den se věnovaly návštěvníkům, těch bylo mnoho a spokojených, akce se vydařila.

Za knihovnu ještě jednou touto cestou děkuji,

s pozdravem

Ing. Tomáš Dosbaba

ředitel

Městská knihovna Jindřichův Hradec

„Přední český historik Jaroslav Čechura mluví v pořadu Českého rozhlasu také o třeboňském archivu.

Odkaz: www.rozhlas.cz

Článek o SOA v Třeboni z časopisu Veřejná správa.

Přiložený soubor: verejna-sprava.pdf (2,75 MB)

Ředitel SOA v Třeboni oznamuje smutnou zprávu, že

dne 21. srpna 2013 nás navždy opustil promovaný historik pan Adolf Kalný.

Věnujte prosím jeho památce tichou vzpomínku.

Václav Rameš
ředitel SOA v Třeboni

Za zásluhy o české archivnictví bylo Adolfu Kalnému, prom. hist. v roce 2008 uděleno resortní archivní vyznamenání.
http://www.ceskearchivy.cz/informace-o-archivu/vyznamne-osobnosti/254-adolf-kalny-prom-hist

Gratulujeme Ing. Martinu Hankovcovi k získání resortního vyznamenání Za zásluhy o české archivnictví!

Fotografie ze slavnostního předání dne 24. 6. 2013

ARCHIV: Křižovatka mezi minulostí a budoucností

Mezinárodní den archivů 2013 – přehled pořádaných akcí v rámci SOA v Třeboni

Podrobnosti v přiloženém souboru.
Přiložený soubor: mda-2013.pdf (333 kB)