Upozornění pro zájemce o studium církevních fondů

Každý badatel, který chce studovat archivní fondy farních úřadů, musí před začátkem studia předložit povolení českobudějovického biskupství. Tato povinnost se nevztahuje na studium fondů Boromejky České Budějovice, Bosí augustiniáni Lnáře, Bosí augustiniáni Tábor, Bratři Nejsvětější Svátosti Oltářní České Budějovice, Jezuité Český Krumlov, Minorité Český Krumlov, Premonstráti Želiv, Redemptoristé České Budějovice, Redemptoristé Libějovice, Servité Nové Hrady, Těšitelé Klokoty a Těšitelé Suché Vrbné.

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění ručně

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění v PC

Badatelna SOkA Český Krumlov slouží k prezenčnímu studiu archivního materiálu. Studium se řídí obecně platnými právními předpisy (zákon o archivnictví a související předpisy) a interním badatelským řádem. Kapacita badatelny je omezená, a proto žádáme badatele o nahlášení návštěvy předem, také z důvodu přípravy archivního materiálu.

Okresní archiv v Českém Krumlově byl zřízen 1. ledna 1953. V červenci 1960 převzal v souvislosti s reorganizací státní správy a sloučení tehdejších okresů Český Krumlov a Kaplice i veškeré archiválie uchovávané do té doby v Okresním archivu v Kaplici. Od 1. září 1992 se v souladu se zákonem č. 343/1992 Sb., o archivnictví nazývá státní okresní archiv. Od 1. 8. 2002 je Státní okresní archiv v Českém Krumlově vnitřní organizační jednotkou Státního oblastního archivu v Třeboni. V archivu je uloženo 3 100 běžných metrů dokumentů, které vznikly z činnosti měst, obcí, škol, far, cechů, spolků, úřadů státní správy, podniků a jiných institucí v rámci okresu Český Krumlov. Nejstarší archiválie pocházejí z poloviny 14. století, nejnovější se týkají současnosti a jsou rozčleněny do 1 125 archivních fondů. Přibližně polovina z nich je zpřístupněna ke studiu prostřednictvím archivních pomůcek. Občané mohou využívat archiválie pro vědecké, úřední i soukromé účely podle zásad stanovených badatelským řádem. Badatelům je k dispozici také archivní knihovna s 10 tisíci svazky literatury a časopisů z oboru historie.