V pondělí 17. června 2019 proběhla ve Státním okresním archivu Český Krumlov ve spolupráci se Státním oblastním archivem v Třeboni, oddělení Český Krumlov, v rámci Mezinárodního dne archivů akce pod názvem „Nuda v archivu? Určitě ne!“ Pracovníci archivu přiblížili školním dětem i dospělým zájemcům práci archivářů představením pomocných věd historických. Cca 80 návštěvníků si mohlo prakticky vyzkoušet tištění pečetí, měřit na stopy a lokty, zahrát numismatické pexeso, vybarvit erb, vytvořit obraz mince metodou frotáže nebo psát krůtím brkem. Vystaveny byly originály dokumentů, s nimiž archiváři pracují a při jejichž zpracování používají metody pomocných věd historických. Mezi nimi byly např. druhá nejstarší českokrumlovská trhová kniha z 2. poloviny 16. století, listiny potvrzující staré výsady udělené městu Český Krumlov císařem Rudolfem II. roku 1600 a Josefem II. roku 1784, pečetidla města Český Krumlov z 15. a 17. století a ukázka krasopisu žáků Hlavní školy v Českém Krumlově z roku 1841. Veřejnost hodnotila akci velice kladně a často se opakovalo přání, abychom ji v příštím roce uspořádali znovu. Doprovodná výstava originálů a reprodukcí archivních dokumentů byla otevřena do 28. června 2019.