Upozornění pro zájemce o studium církevních fondů

Každý badatel, který chce studovat archivní fondy farních úřadů, musí před začátkem studia předložit povolení českobudějovického biskupství. Tato povinnost se nevztahuje na studium fondů Boromejky České Budějovice, Bosí augustiniáni Lnáře, Bosí augustiniáni Tábor, Bratři Nejsvětější Svátosti Oltářní České Budějovice, Jezuité Český Krumlov, Minorité Český Krumlov, Premonstráti Želiv, Redemptoristé České Budějovice, Redemptoristé Libějovice, Servité Nové Hrady, Těšitelé Klokoty a Těšitelé Suché Vrbné.

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění ručně

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění v PC

Badatelna SOkA Český Krumlov slouží k prezenčnímu studiu archivního materiálu. Studium se řídí obecně platnými právními předpisy (zákon o archivnictví a související předpisy) a interním badatelským řádem. Kapacita badatelny je omezená, a proto žádáme badatele o nahlášení návštěvy předem, také z důvodu přípravy archivního materiálu.