Stalo se tak na závěr jeho léčebného pobytu v třeboňských lázních. Volný čas si našel v sobotu 29. října 2016. Prošel si nově rekonstruované prostory třeboňského archivu a přitom ocenil, jak citlivě a účelně je bývalý augustiniánský klášter revitalizován. Při neformální debatě s ředitelem archivu zavzpomínal na své archivní časy i na dobu studií archivnictví a PVH na Karlově univerzitě. V badatelně ocenil příjemné prostředí, které zde na studujícího čeká a především skutečnost, že třeboňský archiv si vede velice zdatně v procesu digitalizace. Především jej zaujala skutečnost, že zájemci mohou studovat všechny matriky, pozemkové knihy nebo urbáře z klidu svého domova. Živě se zajímal o novinky v archivnictví a konkrétně o jeho další rozvoj na jihu Čech.

Kardinál Miloslav Vlk - životopis


foto: Jan Lebeda