V pátek 2. prosince 2016 navštívil SOA v Třeboni předseda Senátu PČR a senátor za obvod Pelhřimov-J. Hradec pan Milan Štěch. Při rozhovoru s ředitelem archivu projevil veliký zájem o jihočeské archivnictví a zasvěceně diskutoval i o otázkách regionálních dějin. Závěrem své návštěvy zavítal i do konferenčního sálu a pozdravil archiváře, kteří zde rokovali na X. celokrajské konferenci pracovníků jihočeských archivů.


V pátek 2. prosince 2016 se v konferenčním sále Státního oblastního archivu v Třeboni sešla početná archivní obec již na X. celokrajské konferenci pracovníků jihočeských archivů tentokrát na téma „Zrozeni pro archiv (léta raného dětství 0 – 6 let)“. 

Odborná část konference byla věnována představení výjimečného pramenu k dětskému věku, který se v třeboňském archivu nachází ve sbírce Cizí rody – registratura pod signaturou z Rožmberka 2/ 10-23 a představuje několik dopisů Petra Voka z Rožmberka z let 1547 – 1548 svému bratrovi Vilémovi. Malý pozdější poslední člen slovutného rodu, sotva se naučil ovládat písmena, píše česky velmi krátce, stylisticky ne vždy dost obratně, o věcech odpovídajících jeho věku, nejbližší osobě ze své rodiny do Pasova, kde se starší bratr vzdělával. Formou krátkého zpravodajství z let 1539 – 1547 a 1548, tedy z doby, kdy se Petr Vok z Rožmberka narodil a kdy psal svá dětská psaní, byly představeny celkem 4 dopisy, doplnilo je dění ve světě i v Čechách a vstupy o dobové výchově, hračkách a oblečení dětí.


Návštěva Karla Schwarzenberga

28. listopadu 2016 poctil třeboňský archiv svou krátkou návštěvou pan Karel Schwarzenberg spolu s paní Marií Theodorou von dem Bottlenberg – Landsberg, která darovala do našich knihovních sbírek jako autorka knihu s názvem „Karl Ludwig Freiherr von und zu  Guttenberg. 1902 – 1945. Ein Lebensbild“.  Představila nám tuto monografii o svém otci a také o křesťanském politikovi, novináři a vůdčí osobnosti novin „Weisse Blätter“, který položil na sklonku války svůj život v hrdinském boji proti fašismu. Ve společné debatě nad touto knihou vystaly ještě další, i když dodatečné, otázky a badatelská témata zejména ve vztahu příbuzenství rodin Guttenbergových se Schwarzenbergy v meziválečném období.  S příslibem vzájemné badatelské pomoci si prohlédli vzácní hosté také třeboňský archiv a shlédli některé dokumenty zejména z fondu Rodinný archiv Schwarzenberků.

 Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru

Podpis dodatku

Dne 25. října 2016 podepsali PhDr. Václav Rameš a JUDr. Milan Štěpánek, zástupci Státního oblastního archivu v Třeboni a Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, při slavnostní příležitosti dodatek k již dříve uzavřené kolektivní smlouvě. Přítomní hosté z řad odborové organizace na celorepublikové, krajské a základní úrovni současně neodmítli pozvání na exkurzi archivem.


V sobotu 13. června 2015 dopoledne připravilo oddělení pro zpřístupňování a evidenci NAD společně s oddělením ICT a digitalizace pro zájemce z řad veřejnosti první archivně digitalizační workshop rozdělený do tří témat. První se skládalo z prezentace DigiArchivu a následné diskuse s účastníky, která vyplnila takřka polovinu celého bloku. Na druhém stanovišti měla veřejnost možnost zhlédnout proces vlastní digitalizace od pořízení snímku k post-processingu a poslední část tvořily především prezentace činnosti oddělení a exkurze po písemnostech patrimoniální správy. Současně nechyběly ani možnosti praktického vyzkoušení psaní dle vzorníku historických písem a pořízení úřední pečetě.