Centrála Třeboň 18. 3. a 2. 4. 2019 zavřeno z provozních důvodů
SOkA Jindřichův Hradec 20. 3. a 27. 3. 2019 zavřeno z provozních důvodů
SOkA Písek 25. 3. a 10. 4. 2019 zavřeno z provozních důvodů

Výpadek telefonní linky

Od 25. 1. 2019 do odvolání nebude na jindřichohradeckém archivním oddělení fungovat pevná telefonní linka. Případné dotazy pište prosím na příslušné e-mailové adresy nebo volejte na telefonní číslo 605 247 424. Děkujeme za pochopení.

Státní oblastní archiv v Třeboni srdečně zve na výstavu Šlechtic a zvíře, kterou pořádá ve spolupráci s Městem Třeboň. Výstava bude k vidění v Domě Štěpánka Netolického od 2. března do 15. dubna 2019. Vernisáž se uskuteční v pátek 1. března v 17 hodin.

Dne 16. února 2019 proběhla na velkopřevorství řádu Maltézských rytířů v Praze na Malé Straně oslava 85. narozenin Karla Eduarda hraběte Paara, který byl velkopřevorem poprvé v letech 1981 – 1988 ve Vídni a podruhé v letech 2004 – 2011 v Praze. Karel Eduard Paar je druhorozeným synem Alfonse Paara a Sophie roz. Schlitz-Görtz. Měl staršího bratra Alfonse a mladší sestru Eleonoru. Do řádu přihlásil Karla i jeho bratra jejich otec, který byl rovněž laickým členem řádu. Mezi profesní maltézské rytíře vstoupil Karel Paar ve 44 letech, po složení řeholních slibů. Součástí oslav byla v 17.00 hodin mše v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Poté se od 18.30 hodin konal na velkopřevorství banket za přítomnosti řady významných představitelů církve a evropských šlechtických rodin. Státní oblastní archiv zde reprezentovaly Stanislava Nováková a Hana Železná, které hraběti Karlovi předaly kopii paarské nobilitační listiny z roku 1769, kterou Marie Terezie povyšuje prvorozeného mužského potomka rodu Paarů do knížecího stavu s predikátem „vysoce urozený“. Dále byly součástí daru kopie fotografií z Karlova dětství, na kterých jsou kromě Karla vyfoceni i jeho sourozenci a rodiče a dva dopisy, které psal Karel rodičům jako malý chlapec. Velké díky za vyhotovení těchto darů patří Honzovi Lebedovi a Štěpánovi Karáskovi z fotodílny a konzervátorské dílně za výrobu reprezentativních desek, do kterých byly faksimile uložené.

V rámci mezinárodního projektu Museum Uploaded – Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí se 24. a 25. ledna 2019 konala na půdě Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konference s názvem Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí, na jejíž organizaci se spolupodílel i Státní oblastní archiv v Třeboni. V jednotlivých příspěvcích byly představeny někdejší i současné přístupy při vystavování exponátů a archiválií v muzeích a archivech či význam těchto historických artefaktů pro vytváření rodové paměti. Vedle odborných přednášek byly pro posluchače připraveny také dva workshopy, které se věnovaly aktuálním otázkám a připravovaným změnám v muzejnictví a archivnictví. Za třeboňský archiv na konferenci vystoupili Vlastimil Kolda (Zkušenosti s vystavováním archivních dokumentů ve Státním okresním archivu České Budějovice), Michal Morawetz (Expozice archiválií schwarzenberského archivu v Českém Krumlově a československé dějiny), Libor Staněk (Mezinárodní den archivů jako prezentační a edukační prostředek archivních institucí) a Tomáš Hunčovský (workshop na téma Pořádací aplikace, přístupové body a entity – výzvy a perspektivy archivnictví od 1. ledna 2020).


DUEL: diskutují historik Radek Schovánek a Jiří Úlovec z odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra.

Sporná věta, která historikům vadila konkrétně, zněla takto: „Informace získané z archiválií, které obsahují osobní nebo citlivé osobní údaje žijící osoby, může badatel užít ve vědeckých nebo jiných pracích nebo zveřejnit pouze se souhlasem této osoby nebo v anonymizované podobě“. Text vyhlášky je teď v připomínkovém řízení. Na jednání vlády by už ale měl jít podle šéfa resortu Jana Hamáčka /ČSSD/ text bez této sporné pasáže.

Odkaz na článek je zde