Centrála Třeboň 18. 3. a 2. 4. 2019 zavřeno z provozních důvodů
SOkA Jindřichův Hradec 20. 3. a 27. 3. 2019 zavřeno z provozních důvodů
SOkA Písek 25. 3. a 10. 4. 2019 zavřeno z provozních důvodů

Výpadek telefonní linky

Od 25. 1. 2019 do odvolání nebude na jindřichohradeckém archivním oddělení fungovat pevná telefonní linka. Případné dotazy pište prosím na příslušné e-mailové adresy nebo volejte na telefonní číslo 605 247 424. Děkujeme za pochopení.

Státní oblastní archiv v Třeboni srdečně zve na výstavu Šlechtic a zvíře, kterou pořádá ve spolupráci s Městem Třeboň. Výstava bude k vidění v Domě Štěpánka Netolického od 2. března do 15. dubna 2019. Vernisáž se uskuteční v pátek 1. března v 17 hodin.

V rámci mezinárodního projektu Museum Uploaded – Digitální technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí se 24. a 25. ledna 2019 konala na půdě Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích konference s názvem Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí, na jejíž organizaci se spolupodílel i Státní oblastní archiv v Třeboni. V jednotlivých příspěvcích byly představeny někdejší i současné přístupy při vystavování exponátů a archiválií v muzeích a archivech či význam těchto historických artefaktů pro vytváření rodové paměti. Vedle odborných přednášek byly pro posluchače připraveny také dva workshopy, které se věnovaly aktuálním otázkám a připravovaným změnám v muzejnictví a archivnictví. Za třeboňský archiv na konferenci vystoupili Vlastimil Kolda (Zkušenosti s vystavováním archivních dokumentů ve Státním okresním archivu České Budějovice), Michal Morawetz (Expozice archiválií schwarzenberského archivu v Českém Krumlově a československé dějiny), Libor Staněk (Mezinárodní den archivů jako prezentační a edukační prostředek archivních institucí) a Tomáš Hunčovský (workshop na téma Pořádací aplikace, přístupové body a entity – výzvy a perspektivy archivnictví od 1. ledna 2020).


Ústav archivnictví a PVH Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích,

Prácheňské muzeum v Písku,

Komise muzejních historiků Asociace muzeí a galerií ČR,

Státní oblastní archiv v Třeboni

srdečně zvou na konferenci

 

Obraz československých dějin ve sbírkách, fondech a prezentaci paměťových institucí

 

Konference se koná v budově Filozofické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (Branišovská 31a), v místnosti P2 (přístup z 1. patra), workshopy v místnosti S6 (1. patro).

 

Program v PDF naleznete zde

Prof. PhDr. Zdeňka Hledı́ková, CSc. odešla na věčnost. 
Věnujte prosím tichou vzpomínku této vzácné ženě.
 
Václav Rameš
ředitel ČR-SOA v Třeboni