Zpráva z výstavy 13. 5. – 11. 6. 2017 Dům Štěpánka Netolického

11. června 2017, v neděli, tato malá „úřednická“ výstava skončila, navštívilo jí 1 473 zájemců. Děkujeme za ocenění naší práce a za připomenutí si velmi běžných věcí, mnohdy klišé, z dob panování Marie Terezie, které si mnohdy z důvodů automatického používání neumíme zasadit do historických souvislostí.

Pouze na jeden jediný den se otevřelo sídlo Státního oblastního archivu v Třeboni pro návštěvníky v rámci oslav Mezinárodního dne archivů a nabídlo širokou kolekci archivních dokumentů k 650 letům trvání augustiniánského kláštera v Třeboni. Byla představena v kopii zakládací listinu kláštera z 12. května 1367, kterou se podařilo získat se souhlasem kolegů z Národního archivu v Praze, byla vybrána velmi reprezentativní kolekce rukopisů z bývalé třeboňské augustiniánské knihovny z 15. století, v originálech tak mohli návštěvníci shlédnout překrásné iluminace z Třeboňsko – litoměřické bible pocházející z let 1411 - 1414, ukázky opisů různých textů z pera Oldřicha Kříže z Telče (např. Husovu Orthografii českou, opis zlomku Nové rady Smila Flašky z Pardubic nebo záznam milostné písně Stratilať jsem milého či hadačské hry ), vše doplněno dalším listinným materiálem k začátkům fungování kláštera ve městě a jeho obnovení v 18. století. Nejvíce pozornosti však poutala široká nabídka plánů a technických výkresů k rozsáhlému objektu klášterních budov a fungování různých úřadů po zrušení kláštera v roce 1784 až do současnosti, přitom nás velmi potěšily vzpomínky nejen bývalých zaměstnanců těchto institucí ale také těch, kteří v klášteře prožili své dětství nebo celý život.

Navštívilo nás celkem 220 osob z toho 120 žáků a studentů ze Základní školy v Třeboni, Gymnázia a Obchodní akademie v Třeboni. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností byla po celý den přístupná také křížová chodba s rajskou zahradou v objektu kostela.

Děkujeme všem návštěvníkům za vážný zájem, za milá setkání s těmi, kteří objekt kláštera z bývalého působení velmi dobře znali. A protože nelze připomínat výročí kláštera bez významného třeboňského kostela, bude mít naše výstava také „druhý život“, od začátku července bude v menší verzi, v kopiích, přesunuta právě do křížové chodby u kostela sv. Jiljí a bude těšit návštěvníky celou hlavní sezonu.

 

Markéta Hrdličková, vedoucí oddělení správy fondů a sbírek
Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru


Stalo se tak na závěr jeho léčebného pobytu v třeboňských lázních. Volný čas si našel v sobotu 29. října 2016. Prošel si nově rekonstruované prostory třeboňského archivu a přitom ocenil, jak citlivě a účelně je bývalý augustiniánský klášter revitalizován. Při neformální debatě s ředitelem archivu zavzpomínal na své archivní časy i na dobu studií archivnictví a PVH na Karlově univerzitě. V badatelně ocenil příjemné prostředí, které zde na studujícího čeká a především skutečnost, že třeboňský archiv si vede velice zdatně v procesu digitalizace. Především jej zaujala skutečnost, že zájemci mohou studovat všechny matriky, pozemkové knihy nebo urbáře z klidu svého domova. Živě se zajímal o novinky v archivnictví a konkrétně o jeho další rozvoj na jihu Čech.

Kardinál Miloslav Vlk - životopis


foto: Jan Lebeda

 

Ve čtvrtek 13. října 2016 proběhlo v třeboňském archivu setkání našich bývalých kolegů a kolegyň.

Na pozvání ředitele archivu PhDr. Václava Rameše si přišli prohlédnout nové působiště naši dřívější spolupracovníci. Pro účastníky setkání bylo připraveno malé pohoštění a prohlídka zrenovovaných archivních depotů. Dále byla možnost zhlédnout fotografie, které zachycovaly činnost v archivu - dříve i nyní.

Nejvíce ceněná byla přátelská beseda mezi našimi milými hosty, kdy se roky daly v závratný let zpět a zasloužilí archiváři, archivářky a pracovníci archivu vzpomínali na staré dobré časy - na roky tenkrát, kdy mládím voněl čas… Ctění kolegové pracovali pro archiv dlouhá léta s láskou ke svému povolání a tak do své práce přinesli nejen erudici, poznatky, zkušenosti a nadšení, ale také kulturu vztahů a přátelství na které se vždy dobře vzpomíná. Podle kladných ohlasů, od samotných účastníků setkání, se všem  „na klášteře“ líbilo.

Bylo nám ctí, že archiv navštívili: Bartošek Vladimír, Bednářová Anna, Fialová Anna, Holecová Ilona, Holzapfelová Libuše, Hřebecký Jaromír, Kociánová Zdenka, Kubíková Anna, Mašek Vojtěch, Nováková Stanislava, Novotná Marie, Pešlová Daniela, Přibilová Mária, Psíková Jiřina, Répásová Marie, Rigová Eva, Řimnáčová Alena, Smolková Anna, Šádková Květoslava, Šafářová Marie, Šimánková Marta, Železná Hana a Klasová Hana. Omluvu zaslali a kolegy nechali pozdravovat: Fraňková Alena, Poláčková Anna, Řeřichová Sylvína, Šimková Jarmila, Pražáková Růženka, Pražák Oldřich, Kaiseršatová Milena.

 

Ve spolupráci s FKSP k realizaci akce přispěli: Václav Rameš, Laděna Plucarová, Zdenka Šotová, Ludmila Swiderová, Klaudie Caklová, Jan Lebeda, Alena Kajanová, Marie Kalátová.

V pondělí 5. května 2014 navštívila náš archiv skupinka sice počtem nevelká zato významem dosahující evropských rozměrů. V doprovodu dr. Linhartové z Odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra přijela paní Odile Welfelé z Ministerstva kultury v Paříži, která má na starosti francouzské archivy, a dále pan David  A. Leitch, generální tajemník Mezinárodní archivní rady z Paříže.