Zpráva z výstavy 13. 5. – 11. 6. 2017 Dům Štěpánka Netolického

11. června 2017, v neděli, tato malá „úřednická“ výstava skončila, navštívilo jí 1 473 zájemců. Děkujeme za ocenění naší práce a za připomenutí si velmi běžných věcí, mnohdy klišé, z dob panování Marie Terezie, které si mnohdy z důvodů automatického používání neumíme zasadit do historických souvislostí.

Státní oblastní archiv v Třeboni se připojil 13. května 2017 k nemnoha středoevropským kulturním institucím, které si připomněly ten den 300 let od narození jedné z nejvýznamnějších  evropských panovnic. V Centru třeboňského rybníkářského dědictví v Domě Štěpánka Netolického se v tomto sobotním bouřkovém odpoledni sešlo téměř 50 návštěvníků, aby shlédli malou výstavu kopií archivních dokumentů z doby panování a úřadování Marie Terezie. Státní oblastní archiv v Třeboni nedisponuje osobními nebo velkými státoprávními dokumenty panovnice, zato těch úředních je zastoupeno řečeno lidově „na tuny“. Stát jako stroj běžel naplno ve vydávání patentů, nařízení oběžníků a vyhlášek, tehdy se rodila a konstituovala státní správa v dnešním slova smyslu a z té doby pochází několik mnoho již zaběhlých činností, metod, podob úředních dokumentů a zaběhlých zautomatizovaných funkcí a prací, které stále v dnešním běžném životě používáme, aniž si to mnohdy uvědomujeme.

V osmi tematických blocích byly připraveny v chronologické řadě archivní dokumenty k návštěvě Marie Terezie v Třeboni v roce 1753 (spolu se seznamy jídla a pití na večerní hostinu a veškeré jiné pohoštění), dále Řád hašení ohně z roku 1751 (jako první koncepční řešení postupu hašení i preventivních opatření), placení prvními „zárodky“ papírových“ peněz, tzv. bankocetlemi z roku 1762, z let 1770 – 1771 nařízení číslování domů a změny matričního zápisu (v dokumentech, kde se tato obě nařízení téměř okamžitě naplňovala a používala v praxi), Všeobecný školní řád z roku 1774 (představena podoba jakési třídní knihy, týdenní hodinové dotace předmětů v hlavní a normální škole), Robotní patent z roku 1775 (vypíchnuta pasáž o 8hodinové pracovní době)  a období hladomoru z roku 1770 – 1772. Na vernisáži byla podávána tzv. „chudinská polévka“ podle originálního receptu nalezeného ve fondu Velkostatek Třeboň, recept byl přepočítán do dnešních měrných jednotek, poskytován je po celou dobu výstavy návštěvníkům a polévka se stala hitem odpoledne.  Jde v zásadě o moderní krémovou polévku, kdyby ji dostal do rukou výživový poradce, prozradí nám, že je to vlastně vyvážená strava, kterou my se teď tak opájíme.

Veškeré vystavené dokumenty v kopiích bylo možné na vernisáži shlédnout také v originále. Na panelech i ve vitrinách byla představena také velká panovnická pečeť Marie Terezie, její vlastnoruční podpis a některé detaily z úředních dokumentů např. krásné iniciály.  

Osobnost Marie Terezie jako jediné ženy vládnoucí na českém trůnu je v mnoha ohledech inspirativní, zejména z pohledu emancipované panovnice – manželky – matky a z pohledu převratné doby a politicko – společenské situace, která přináší v porovnání s dneškem tolik paralel.  

 

Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru SOA Třeboň, kuchařka chudinské polévk