Pouze na jeden jediný den se otevřelo sídlo Státního oblastního archivu v Třeboni pro návštěvníky v rámci oslav Mezinárodního dne archivů a nabídlo širokou kolekci archivních dokumentů k 650 letům trvání augustiniánského kláštera v Třeboni. Byla představena v kopii zakládací listinu kláštera z 12. května 1367, kterou se podařilo získat se souhlasem kolegů z Národního archivu v Praze, byla vybrána velmi reprezentativní kolekce rukopisů z bývalé třeboňské augustiniánské knihovny z 15. století, v originálech tak mohli návštěvníci shlédnout překrásné iluminace z Třeboňsko – litoměřické bible pocházející z let 1411 - 1414, ukázky opisů různých textů z pera Oldřicha Kříže z Telče (např. Husovu Orthografii českou, opis zlomku Nové rady Smila Flašky z Pardubic nebo záznam milostné písně Stratilať jsem milého či hadačské hry ), vše doplněno dalším listinným materiálem k začátkům fungování kláštera ve městě a jeho obnovení v 18. století. Nejvíce pozornosti však poutala široká nabídka plánů a technických výkresů k rozsáhlému objektu klášterních budov a fungování různých úřadů po zrušení kláštera v roce 1784 až do současnosti, přitom nás velmi potěšily vzpomínky nejen bývalých zaměstnanců těchto institucí ale také těch, kteří v klášteře prožili své dětství nebo celý život.

Navštívilo nás celkem 220 osob z toho 120 žáků a studentů ze Základní školy v Třeboni, Gymnázia a Obchodní akademie v Třeboni. Ve spolupráci s Římskokatolickou farností byla po celý den přístupná také křížová chodba s rajskou zahradou v objektu kostela.

Děkujeme všem návštěvníkům za vážný zájem, za milá setkání s těmi, kteří objekt kláštera z bývalého působení velmi dobře znali. A protože nelze připomínat výročí kláštera bez významného třeboňského kostela, bude mít naše výstava také „druhý život“, od začátku července bude v menší verzi, v kopiích, přesunuta právě do křížové chodby u kostela sv. Jiljí a bude těšit návštěvníky celou hlavní sezonu.

 

Markéta Hrdličková, vedoucí oddělení správy fondů a sbírek
Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru