1. Název: Česká republika – Státní oblastní archiv v Třeboni
 2. Důvod a způsob založení – Státní oblastní archiv v Třeboni je správním úřadem na úseku archivnictví a výkonu spisové služby přímo řízeným Ministerstvem vnitra, které plní funkci jeho zřizovatele. Státní oblastní archiv v Třeboni je organizační složkou státu zřízenou zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
 3. Organizační struktura
 4. Odkazy na kontaktní spojení
  SOA v Třeboni, SOkA České Budějovice, SOkA Český Krumlov, SOkA Jindřichův Hradec, SOkA Písek, SOkA Prachatice, SOkA Strakonice, SOkA Tábor.
 5. Platby od veřejnosti:  na účet   19-4130881/0710 nebo je složit v hotovosti v badatelnách  (dle platného Sazebníku maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy)
 6. IČ: 709 789 56
 7. DIČ: CZ 709 789 56
 8. Dokumenty
 9. Příjem žádostí a dalších podání: na kontaktních spojeních uvedených v bodě č. 4 nebo e-mailem přes elektronickou podatelnu na adrese Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
 10. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 11. Opravné prostředky: Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání (rozklad) do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí, a to k subjektu, který rozhodnutí vydal.
 12. Formuláře
 13. Popisy postupů
 14. Předpisy
 15. Úhrady za poskytování informací
 16. Licenční smlouvy