Státní okresní archiv České Budějovice oznamuje, že jeho badatelna bude pro veřejnost uzavřena v následujících termínech:

  • 10. května 2017 odpoledne od 14.00 hodin z důvodu konání přednášky
  • 17. května 2017 celý den z důvodu konání mezinárodní konference

Děkujeme za pochopení

Státní okresní archiv České Budějovice úmrtím kardinála Miloslava Vlka ztratil také svého bývalého vedoucího. Jako třicetiletý promovaný historik se Miloslav Vlk na podzim 1962 ujal řízení okresního archivu, kde působil do září 1964, než odešel na studia teologie. Během svých dvou budějovických archivních let se mimo jiné podílel na inventarizaci sbírky novin a několika dalších fondů. Věnoval se také pořádání městských listin, ale tuto práci nestihl dokončit. Pod Vlkovým vedením kolektiv okresního archivu vytvořil několik desítek nových archivních pomůcek, z velké části dodnes platných a používaných.

 

Daniel Kovář, Státní okresní archiv České Budějovice