V závěru prosince vydal Státní oblastní archiv v Třeboni další číslo svého periodika Archivum Trebonense. Tentokrát se jeho nosným tématem stalo zvíře v historickém kontextu. Sborník obsahuje 20 rozmanitých příspěvků, ve kterých je na zvíře nahlíženo z mnoha pohledů. Tomu odpovídá jak časové rozpětí studií od středověku po nedávnou dobu, tak i skladba autorů, mezi nimiž jsou nejen jihočeští archiváři, ale rovněž archeologové, přírodovědci nebo teologové. Tématu se týká také rozhovor s knihařkou o výrobě pergamenu. Součástí sborníku jsou dále dva životopisné archivářské medailony (František Tyl 1830–1899 a Josef Koryta 1892–1960), krátká edice dopisů černínského komorníka z konce 17. století a nechybí ani podrobná bibliografie pracovníků SOAT za léta 2016–2019. Sborník je dostupný v tištěné verzi i v on-line podobě v Digitálním archivu