sborník

Digitálním archivu bylo zveřejněno nové číslo odborného periodika Archivum Trebonense, které vyšlo v závěru roku 2023. V tematické části obsahuje třináct příspěvků zaměřených na přírodní živly, respektive na události a souvislosti, ve kterých se oheň, voda, země nebo vzduch vyskytují (požární řády a bezpečnost, povodně, vodovody, vodní družstva, tornádo, katastrofy, pozorování počasí, ochrana půdy). Živlům a jejich zobrazování v minulosti se věnuje rozhovor s historikem umění. Součástí sborníku je dále edice zápisků jindřichohradecké rodiny spřízněné s básníkem Juliem Zeyerem, čtyři příspěvky na volné téma a bibliografie pracovníků Státního oblastního archivu v Třeboni za léta 2020–2021. Z celkového počtu dvaceti autorů přispělo do publikace vedle pracovníků jihočeských archivů ještě osm kolegů z jiných odborných pracovišť. Sborník Archivum Trebonense vydává Státní oblastní archiv v Třeboni od roku 1971 a všechny dosavadní ročníky jsou dostupné v tištěné verzi a prostřednictvím Digitálního archivu on-line.