Při příležitosti Mezinárodního dne archivů připravilo v letošním roce naše oddělení program na téma „Archiv: od husího brku k počítači“. Cílovou skupinou byli tentokrát žáci 9. tříd základních škol a studenti škol středních. Příchozí jsme seznámili s činností archivu, přiblížili jsme předchozí generace archivářů a samozřejmě nevynechali ani několik archivních unikátů. Vzhledem k tomu, že letošní rok je pro naše oddělení výroční (k 1. 1. 1956 byl původní Zemědělsko-lesnický archiv v Jindřichově Hradci začleněn do Státního oblastního archivu jako pracoviště jeho 2. oddělení), přidali jsme i pár informací z jeho historie.

Ani letošní akce nebyla zbytečná. Stejně jako každý rok byl o návštěvu archivu zájem. Během dne nás navštívila téměř stovka žáků a studentů.