Z provozních důvodů je nutno materiál ke studiu objednat minimálně 1 týden předem.

Poskytování kopií archivního materiálu:

  • pracoviště poskytuje na místě pouze černobílé kopie formátu A4 a A3,
  • z pozemkových a dalších knih archivních fondů se kopie neposkytují,
  • žadatelé si mohou podat žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení. O udělení souhlasu rozhoduje dozor v badatelně.

Základní data o archivu

pracoviště Státního oblastního archivu v Jindřichově Hradci je umístěno v prostorách jindřichohradeckého zámku. První účelové prostory byly adaptovány před 1. světovou válkou v gotickém křídle zámku (Jindřichův hrad), kde mu bylo vyhrazeno 10 místností a 2 sály ve třech podlažích. V dnešní době je archiv umístěn v horních patrech gotického paláce a jeho klenutém přízemí, dále v prostorách nad branou do třetího nádvoří (tzv. purkrabství), v Jáchymově stavení a v jeho severním křídle (budova, která předěluje první a druhé nádvoří). Vstup do archivu je nyní hned vpravo za bránou do druhého nádvoří.

Jindřichohradecký archiv tak patří k těm vyvoleným archivům, které zůstaly po celou dobu své existence v prostorech, kde vznikly a kde žili i jejich původci – v tomto případě páni z Hradce, Slavatové z Chlumu a Košumberka a Černínové z Chudenic.