Z provozních důvodů je nutno materiál ke studiu objednat minimálně 1 týden předem.

Poskytování kopií archivního materiálu:

  • pracoviště poskytuje na místě pouze černobílé kopie formátu A4 a A3,
  • z pozemkových a dalších knih archivních fondů se kopie neposkytují,
  • žadatelé si mohou podat žádost o souhlas s použitím vlastního reprodukčního zařízení. O udělení souhlasu rozhoduje dozor v badatelně.