Ve Státním okresním archivu Tábor proběhla ve dnech 1. 6. a 22. 6. 2018 za účasti studentů Gymnázia Pierra de Coubertina akce k Mezinárodnímu dni archivů 2018. Letošní téma neslo název „Rok 1918 v dokumentech Státního okresního archivu Tábor“.  Studentům byl archiv představen jako paměťová instituce, jeho dílčí činnosti zaměřené kromě předarchivní péče u původců zejména na péči o převzaté archiválie, jejich využívání, zpracování včetně jejich uložení. Téma přednášky bylo věnováno událostem roku 1918. Přednes krátkých úryvků z dobového tisku a kronik umožnil navodit společenskou atmosféru posledního roku světové války. Studenti mohli spatřit v prostoru badatelny drobnou výstavu archiválií, tiskovin a literatury vztahující se k roku 1918. Následně byli seznámeni s Digitálním archivem Státního oblastního archivu v Třeboni na konkrétních ukázkách digitalizovaného materiálu. Po zhlédnutí výstavy se návštěvníci přesunuli do konzervátorské dílny, kde jim ukázkově byly představeny zrestaurované knihy a listiny, které mohli porovnat se stavem zachyceným na fotografiích před započetím konzervačních a restaurátorských prací.