Z provozních důvodů je nutné objednávat materiál ke studiu minimálně jeden týden před zamýšlenou návštěvou.
Bez předchozího ohlášení nebude studium umožněno.

V souladu s platným badatelským řádem může být badateli předloženo nejvýše pět evidenčních jednotek v jednom dni.
Předložení vyššího počtu evidenčních jednotek je možné pouze ve výjimečných případech a po předchozí domluvě.

Před návštěvou archivu by se měl badatel seznámit s rozsahem archivních souborů v databázi fondů jihočeských archivů v Digitálním archivu v SOA v Třeboni. Pro řadu fondů je již v Digitálním archivu k dispozici elektronická verze archivních pomůcek, na jejichž základě lze objednávat archivní materiál ke studiu.

Na pracovišti je možné zhotovit pouze černobílé kopie ve formátu A3 a A4 (podle platného sazebníku maximální výše úhrad nákladů spojených s poskytováním služeb veřejnými archivy).
Barevné a digitální kopie mohou být zhotoveny na zvláštní objednávku.
Kopie z vázaných předloh (s výjimkou archivní knihovny) a kopie z digitalizovaných materiálů přístupných na DigiArchivu se neposkytují.

Badatelé si mohou u obsluhy v badatelně podat žádost o použití vlastního reprodukčního zařízení (fotoaparát, skener apod.).
Pořízení vlastních kopií pro soukromé účely je bezplatné.

Upozornění pro zájemce o studium církevních fondů

Každý badatel, který chce nahlédnout do archivního fondu Biskupský archiv České Budějovice a fondů jednotlivých farních úřadů, se musí na začátku studia prokázat příslušným povolením českobudějovického biskupství. Tato povinnost se nevztahuje na studium fondů Boromejky České Budějovice, Bosí augustiniáni Lnáře, Bosí augustiniáni Tábor, Bratři Nejsvětější Svátosti Oltářní České Budějovice, Jezuité Český Krumlov, Minorité Český Krumlov, Premonstráti Želiv, Redemptoristé České Budějovice, Redemptoristé Libějovice, Servité Nové Hrady, Těšitelé Klokoty a Těšitelé Suché Vrbné.

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění ručně

Žádost o povolení studia v SOkA - vyplnění v PC

ústředna
tel.: 380 711 872, fax: 380 711 872

Badatelna (jen v badatelské dny)
tel.: 380 711 872, fax: 380 711 872