Upozorňujeme, že ve dnech 2.7. 2018 a 4.7. 2018 bude badatelna Státního okresního archivu Tábor z provozních důvodů uzavřena.

Děkujeme mockrát za pochopení.

Ve Státním okresním archivu Tábor proběhla za hojné účasti veřejnosti akce k Mezinárodnímu dni archivů 2017, z technických důvodů přesunutá z června na čtvrtek 21. 9. 2017. Letošní téma neslo název „Tábor město královské. 580. výročí povýšení Hradiště aneb Tábora na královské město se všemi právy Starého Města pražského“. U této příležitosti přednesla Mgr. Jitka Vandrovcová (kurátorka a historička Husitského muzea v Táboře) přednášku „Privilegia Zikmunda Lucemburského z roku 1437“ a Mgr. Kateřina Lemberková (archivářka Státního okresního archivu Tábor) přednášku „Privilegium Zikmunda Lucemburského z pohledu pomocných věd historických“. Obě přednášky byly doplněny výstavou originálů archiválií, zejména pak dvou vyhotovení privilegia Zikmunda Lucemburského z roku 1437, z nichž listina se zlatou bulou byla v roce 1986 prohlášena archivní kulturní památkou. V prostorách badatelny byl představen výzkum těchto dvou listin, který proběhl v roce 2011 v Národním archivu Praha, ve spolupráci s Národní knihovnou Praha, Vysokou školou technologickou Praha a Státním oblastním archivem v Třeboni. Na dotazy návštěvníků odborně odpovídala Bc. Lucia Bujňáková (konzervátorka Státního okresního archivu Tábor), která se na tomto výzkumu osobně podílela.

 

Mgr. Kateřina Lemberková a Hana Hubáčková, Státní okresní archiv Tábor

Pozvánka na přednášky a výstavu

 

Státní okresní archiv Tábor Vás zve na výstavu originálů privilegií Zikmunda Lucemburského a s tím spojené přednášky.

 

Téma přednášek:

  • "Privilegia Zikmunda Lucemburského z roku 1437" prosloví Mgr. Jitka Vandrovcová, kurátorka a historička Husitského muzea Tábor
  • "Privilegium Zikmunda Lucemburského z pohledu pomocných věd historických" přednese Mgr. Kateřina Lemberková, archivářka Státního okresního archivu Tábor