POLITICKÁ SPRÁVA

 • Okresní úřad Bechyně (1814) 1855-1868
 • Okresní úřad Mladá Vožice 1855-1868  
 • Okresní úřad Soběslav 1854-1968
 • Okresní úřad Tábor I. (1808) 1850-1958
 • Okresní úřad Tábor II. (1960) 1989-2002
 • Okresní úřad Veselí nad Lužnicí 1855-1868


OKRESNÍ SAMOSPRÁVA

 • Okresní zastupitelstvo Tábor (1862) 1865-1928 (1932)
 • Okresní zastupitelstvo Bechyně (1860) 1865-1928
 • Okresní zastupitelstvo Mladá Vožice (1860) 1865-1928
 • Okresní zastupitelstvo Soběslav 1865-1928
 • Okresní zastupitelstvo Veselí nad Lužnicí (1847) 1865-1928


FINANČNÍ SPRÁVA

 • Berní správa Tábor 1868-1949 (1965)
 • Berní úřad Bechyně 1850-1949 (1951)
 • Berní úřad Mladá Vožice  (1849) 1936-1949 (1951)
 • Berní úřad Soběslav (1920) 1927-1949 (1953)
 • Berní úřad Tábor (1853) 1922-1949
 • Berní úřad Veselí nad Lužnicí 1851-1949 (1952)
 • Důchodkový kontrolní úřad Bechyně 1912-1946
 • Důchodkový kontrolní úřad Mladá Vožice 1904-1935
 • Důchodkový kontrolní úřad Soběslav 1925-1948
 • Okresní finanční správa Tábor (1962) 1970-1990
 • Finanční úřad Tábor (1971) 1991-1997


POLICEJNÍ SPRÁVA

 • Četnické stanice okresu Tábor 1890-1945 (1948)


JUSTIČNÍ SPRÁVA A ORGÁNY VEŘEJNÉ ŽALOBY, STÁTNÍ ZASTUPITESTVÍ

 • Okresní soud Bechyně (1849) 1850-1949
 • Okresní soud Mladá Vožice (1836) 1850-1949
 • Okresní soud Soběslav I. 1850-1949 (1951)
 • Okresní soud Soběslav II (1898) 1949-1960
 • Okresní soud Tábor I. 1850-1949 (1984)
 • Okresní soud Tábor II. (1912) 1949-1997
 • Okresní soud Veselí nad Lužnicí 1850-1949
 • Místní lidový soud – Městský národní výbor Soběslav 1961-1969
 • Místní lidový soud – Městský národní výbor Tábor 1961-1969
 • Místní lidový soud – Československá státní dráha Tábor 1961-1969
 • Místní lidový soud – Okresní stavební podnik Tábor 1961-1968
 • Místní lidový soud – Československá státní dráha Veselí nad Lužnicí 1961-1967
 • Místní lidový soud – Městský národní výbor Bechyně 1963-1969
 • Okresní prokuratura Tábor 1949-1993
 • Okresní prokuratura Soběslav 1949-1960
 • Okresní státní zastupitelství Tábor 1992-2002


NOTÁŘI – VEŘEJNÍ A SOUKROMÍ, STÁTNÍ NOTÁŘSTVÍ

 • Notářství Bechyně 1852-1951
 • Notářství Mladá Vožice 1857-1919
 • Notářství Soběslav 1852-1936
 • Notářství Tábor 1851-1933
 • Notářství Veselí nad Lužnicí 1872-1950
 • Advokátní kancelář Veselí nad Lužnicí 1893-1934


MĚSTSKÁ A OBECNÍ SAMOSPRÁVA -ARCHIVY MĚST, MĚSTYSE A OBCÍ

 • Archiv města Tábor 1406-1945 (1955)
 • Archiv města Soběslav 1371-1945 (1950)
 • Archiv města Veselí nad Lužnicí 1532-1945 (1950)
 • Archiv města Bechyně 1444-1945 (1953)
 • Archiv města Chýnov 1652-1945
 • Archiv města Jistebnice 1388-1945 (1958)
 • Archiv města Mezimostí nad Nežárkou 1724-1945 (1948)
 • Archiv města Mladá Vožice 1581-1945 (1948)
 • Archiv města Ratibořské Hory 1652-1945 (1952)
 • Archiv městyse Borotín 1657-1945 (1950)
 • 204 archivních souborů Archivů obcí v okrese do roku 1945


NÁRODNÍ VÝBORY

 • Okresní národní výbor Soběslav I. 1918
 • Okresní národní výbor Soběslav II. (1936) 1949-1960
 • Okresní národní výbor Tábor (1899) 1945-1990 (2002)
 • Městský národní výbor Bechyně (1939) 1945-1990
 • Městský národní výbor Mladá Vožice (1936) 1945-1990 (1994)
 • Městský národní výbor Soběslav (1889) 1945-1990 (1992)
 • Městský národní výbor Tábor (1867) 1945-1990 (1991)
 • Městský národní výbor Veselí nad Lužnicí (1939) 1945-1990 (2002)
 • Místní národní výbor Chýnov (1939) 1945-1990 (1991)
 • Místní národní výbor Jistebnice (1939) 1945-1990
 • Místní národní výbor Planá nad Lužnicí 1945-1990
 • Místní národní výbor Ratibořské Hory (1922) 1945-1991
 • Národní výbory v okrese - 223 archivních souborů z let 1945-1990


ŠKOLNÍ SPRÁVA, SAMOSPRÁVA A ŠKOLY

 • Okresní školní výbor 1870-1949
 • Německý školní úřad Tábor 1941-1945
 • Školský úřad Tábor 1990-1999
 • Učitelský ústav Soběslav (1866) 1870-1948
 • Gymnázium Tábor 1851-1999
 • Jedenáctiletá střední škola Tábor (Reálka) 1900-1960 (1980)
 • Gymnázium Soběslav 1946-1996
 • Střední ekonomická škola Tábor 1921-1998
 • Střední zemědělská škola Tábor (1902) 1911-1992
 • Střední zdravotnická škola Tábor 1949-1998
 • Střední průmyslová škola keramická Bechyně 1880-1988
 • Střední průmyslová škola strojnická Tábor 1949-1969
 • Střední pedagogická škola Soběslav 1976-1987
 • Ostatní rolnické školy a lidové školy zemědělské, učňovské a živnostenské školy, rolnické školy, lidové školy zemědělské, odborná učiliště a odborné školy, mateřské školy, školy základního vzdělávacího stupně, zvláštní školy, újezdní a místní školní rady a výbory, komitéty a občanské aktivity při školách cca 245 archivních souborů z let 1774-2006


CÍRKEVNÍ SPRÁVA

 • Vikariátní úřad Bechyně (1779) 1789-1952
 • Vikariátní úřad Jistebnice (1777) 1786-1950
 • Vikariátní úřad Soběslav 1720-1952
 • Vikariátní úřad Tábor I. (1720) 1749-1950
 • Vikariátní úřad Tábor II. 1952-1989
 • Děkanský úřad Bechyně [1613]-1958
 • Děkanský úřad Mladá Vožice 1680-1956
 • Děkanský úřad Chýnov (1554) 1681-1957
 • Děkanský úřad Jistebnice 1623-1952
 • Děkanský úřad Tábor 1640-1952
 • Děkanský úřad Soběslav (1397) 1658-1987
 • Děkanský úřad Veselí nad Lužnicí (1362) 1707-1952
 • 31 archivních souborů farních úřadů okresu z let 1644-1978


SAMOSPRÁVA ZÁJMOVÁ

 • CECHY -  84 archivních souborů cechů z let 1438-1891
 • ŽIVNOSTENSKÁ SPOLEČENSTVA – 72 společenstev z let 1855-1952


ZÁJMOVÉ SPOLKY
Spolky vojenské, národnostní, učitelské, studentské a mládežnické, hospodářské, čtenářské, divadelní, hudební, pěvecké a zábavní, dobročinné a podpůrné, vzdělávací, hasičské, kulturní, osvětové, školské a vzdělávací, náboženské, sportovní a tělovýchovné spolky - celkem
239 archivních soborů z let 1858-1990

DRUŽSTVA
Zemědělská, lesní, honební a rybářská, výrobní, spotřební a nákupní, elektrárenská, strojní, stavební a bytová a vodní

OSOBNÍ FONDY A RODINNÉ ARCHIVY
Boušek Rafael Maria, Hrdlička Richard, Hubert Bohuslav, Kmochová - Machalická Marie,
Kolář Martin, Lintner Jan, Mejsnar Hynek Jaroslav, Patrčka Michal Sylorád, Rabiška Emanuel, Dvořák Stanislav, Růžička Matěj Jakub, Salus Karel, Dolejšek Boleslav, Straka Josef, Šmaha Josef, Švehla Josef, Zeman Antonín, Teplý František, Thir Karel, Vošický Eduard, Zenkl František Dušan, Žák Josef Václav, Rodinný archiv Chalupných a Skládaných, Rodinný archiv Chvalovských

SBÍRKY
Sbírky:
evidence obyvatelstva okresu Tábor, fotodokumentace, hudebnin, grafických listů a kreseb,
pohlednic, map a plánů, rukopisů, soudobé dokumentace, typářů, otisků typářů a fragmentů pečetí a jiné.