V úterý 6. června proběhl ve Státním okresním archivu Strakonice vzdělávací program pro školy. Jeho náplní se stalo představení kulturního a spolkového života ve městě Strakonice ve dvacátém století. Akce se zúčastnilo více jak šedesát žáků základních škol a proběhla v rámci Mezinárodního dne archivů. Pro studenty byly připraveny různorodé aktivity, které jim měly hravou formou přiblížit strakonické spolky a jejich činnost. Žáci si vyzkoušeli tvorbu dobového plakátu na kulturní akci, vyplnili si vlastní přihlášku do zvoleného spolku, vlastními silami se pokusili určit některé základní archivní dokumenty, či podle fotografií poznávali jednotlivé spolky. Součástí programu byla i výstava sbírky plakátů, která vhodně celou akci doplňovala. Studenti i jejich pedagogický doprovod odcházeli z akce spokojeni a nabyti celou řadou nových informací o historii a fungování jejich města.