Minulý týden proběhla za hojné účasti veřejnosti vernisáž výstavy k 650. výročí města Strakonic. Návštěvníci měli v tento den také jedinečnou možnost nahlédnout kromě badatelny i do těch částí archivu, které nejsou běžně přístupné. Zde se mohli seznámit s činnostmi, které archiváři a restaurátoři vykonávají a prohlédnout si další zajímavosti, které se již na výstavu nevešly. Současně bylo připomenuto 20 let od otevření archivní budovy ve Strakonicích.

 

Pozvánka na výstavu 650 let historie města Strakonice

      U příležitosti Mezinárodního dne archivů uspořádal Státní okresní archiv Strakonice vzdělávací program pro žáky základních škol s názvem Cechy a řemesla. Během čtyř dnů tuto akci navštívilo okolo dvou set studentů ze základních škol nejen ze Strakonic, ale i z Volenic a Štěkně. Pro žáky byla připravena krátká teoretická přednáška o cechovní tématice, doplněná vhodnými ukázkami archivních pramenů a pak především interaktivní program, kde si každý mohl vyzkoušet celou řadu praktických znalostí a dovedností a nasát aspoň částečně atmosféru doby a řemesel dávno minulých. Všichni návštěvníci si tak mohli rozšířit své znalosti z oblasti raně novověkých měr a vah, pokusili se určit, kolik kilometrů museli tzv. navandrovat při svých cestách tovaryši, získali povědomí o řemeslech, se kterými se dnes již těžko setkají, nakreslili si pravý cechovní erb na základě pokynů samotného panovníka a na závěr pak v duchu textilní tradice ve Strakonicích pronikli do tajů barvení látek a módních novověkých střihů. Celá akce probíhala v přátelské a veselé atmosféře a dle ohlasů se jak studentům, tak i pedagogickému dozoru velmi líbila.