Výstava SOkA Strakonice k událostem roku 1968, 9. 4. - 15. 6. 2018 ve všední dny 8.00 - 14.00

13.11. a 14.11. v době od 8 do 18 hodin bude dle O2 výpadek telefonů (pevné linky) v SOkA Strakonice. Délka výpadku každý den je uváděna cca 4 hodiny.

Státní okresní archiv Strakonice připravil u příležitosti Mezinárodního dne archivů vzdělávací program připomínající výročí 650 let města Strakonice. Ve dnech 9.6, 15.6, 16.6 a 20.6 navštívilo tento program okolo 90 žáků základní školy Povážská Strakonice. Návštěvníci se zajímavou a aktivní formou dozvěděli různé střípky a zajímavosti vážící se k historii města. Společnými silami mohli postavit místní hrad, pronikli do tajů pivovarnických receptů, ovládli partyzánské šifry a získali přehled o ochotnickém divadle. Na závěr si také prohlédli připravenou výstavu, která na základě dochovaných archivních dokumentů mapuje historii Strakonic od roku 1367 do současnosti.


Minulý týden proběhla za hojné účasti veřejnosti vernisáž výstavy k 650. výročí města Strakonic. Návštěvníci měli v tento den také jedinečnou možnost nahlédnout kromě badatelny i do těch částí archivu, které nejsou běžně přístupné. Zde se mohli seznámit s činnostmi, které archiváři a restaurátoři vykonávají a prohlédnout si další zajímavosti, které se již na výstavu nevešly. Současně bylo připomenuto 20 let od otevření archivní budovy ve Strakonicích.

 

      U příležitosti Mezinárodního dne archivů uspořádal Státní okresní archiv Strakonice vzdělávací program pro žáky základních škol s názvem Cechy a řemesla. Během čtyř dnů tuto akci navštívilo okolo dvou set studentů ze základních škol nejen ze Strakonic, ale i z Volenic a Štěkně. Pro žáky byla připravena krátká teoretická přednáška o cechovní tématice, doplněná vhodnými ukázkami archivních pramenů a pak především interaktivní program, kde si každý mohl vyzkoušet celou řadu praktických znalostí a dovedností a nasát aspoň částečně atmosféru doby a řemesel dávno minulých. Všichni návštěvníci si tak mohli rozšířit své znalosti z oblasti raně novověkých měr a vah, pokusili se určit, kolik kilometrů museli tzv. navandrovat při svých cestách tovaryši, získali povědomí o řemeslech, se kterými se dnes již těžko setkají, nakreslili si pravý cechovní erb na základě pokynů samotného panovníka a na závěr pak v duchu textilní tradice ve Strakonicích pronikli do tajů barvení látek a módních novověkých střihů. Celá akce probíhala v přátelské a veselé atmosféře a dle ohlasů se jak studentům, tak i pedagogickému dozoru velmi líbila.