Státní okresní archiv Strakonice připravil v rámci Mezinárodního dne archivů vzdělávací program pro žáky základních škol. Více jak sedmdesát účastníků si vyzkoušelo rozmanitosti archivářského řemesla. Žáci si zkusili napodobit písmo šestnáctého století, pečetit listinu nebo takzvaný archivářský uzel. Podívali se i na možnosti zkoumání digitalizovaných archiválií na webu jihočeských archivů. Hlavním heslem programu bylo nechat účastníky si všechny činnosti, pokud možno co nejvíce aktivně vyzkoušet, což se setkalo s jejich velmi pozitivním ohlasem.