Představujeme nové prostory Státního okresního archivu Jindřichův Hradec
Řada našich badatelů a návštěvníků zaznamenala, že v posledních pár letech se v jindřichohradeckém okresním archivu „něco děje“, že probíhá jakési stěhování a přesuny archiválií. Abychom uspokojili zvídavost všech našich příznivců, rozhodli jsem se u příležitosti letošního dne archivů s upřímnou radostí představit nové prostory našeho archivu, které zůstanou i nadále veřejnosti nepřístupné, jelikož se jedná o prostory depotní.
Mnohaleté úsilí vedení Státního oblastního archivu v Třeboni vyústilo v roce 2017 k získání po všech stránkách vyhovujících prostor pro ukládání archiválií spravovaných Státním okresním archivem Jindřichův Hradec. Prostory se nacházejí v budově Ministerstva zemědělství v Pravdově ulici, tedy v širším centru města Jindřichův Hradec. Jedná se o přístavek k hlavní budově, který byl jako dočasně nepotřebný majetek Státnímu oblastnímu archivu v Třeboni předán k užívání na dobu neurčitou v září roku 2018.
Prostory o celkové výměře 254,20 m2 byly ještě před předáním stavebně upraveny přímo pro účely archivu podle projektu projekční kanceláře JPS Jindřichův Hradce s.r.o. (Ing. Špulák). Vedle prostorné depotní části (193,60 m2) je nové pracoviště vybaveno vstupní chodbou, strojovnou vzduchotechniky, manipulační místností, sociálním zařízením a denní místností s kuchyňkou. Depotní sál byl vybaven posuvnými regály, tzv. kompakty.
Na počátku roku 2019 depozitář převzal Státní okresní archiv Jindřichův Hradec a od jara téhož roku vypuklo fyzické stěhování archiválií, čemuž předcházela důkladná příprava. Do nového depozitáře se postupně přestěhovaly nejvíce využívané archivní soubory z depozitářů na Bobelovce (opouštěný nevyhovující depozitář v blízkém Otíně), v Dolní Lhotě (depozitář v bývalé škole v obci vzdálené cca 12 km od Jindřichova Hradce) a z okresního archivu v Českých Budějovicích, kde byly dočasně některé jindřichohradecké archiválie uložené. Veškeré stěhování probíhá svépomocí, přičemž hlavním koordinátorem a „tahounem“ fyzicky náročné akce je pan Zdeněk Šafář, technický pracovník Státního okresního archivu České Budějovice. Také stojí za zmínku, že stěhování neobnáší „pouze“ nakládání a vykládání, ale veškeré archiválie je potřeba před uložením v novém depotu důkladně očistit, případně vydezinfikovat či přebalit do nových kartonů.
I přes to, že v průběhu roků 2020 a 2021 bylo stěhování několikrát přerušeno nebo zbrzděno celosvětovou coronavirovou krizí, lockdowny a povinným home officem, vypadá to, že se přece jen už blížíme k cíli. Depozitář v Pravdově ulici o celkové kapacitě až 2 540 bm je již téměř zaplněn. V rámci stěhování a přesunů méně využívaných archivních souborů bylo mezi Jindřichovým Hradcem – Bobelovkou – Dolní Lhotou – Českými Budějovicemi přemístěno více než 3 000 bm archiválií.
Archivářky Státního okresního archivu Jindřichův Hradec