Státní okresní archiv Jindřichův Hradec připravil u příležitosti letošního Mezinárodního dne archivů výstavu nazvanou KURIOZITY Z ARCHVNÍCH REGÁLŮ. Tento neobvyklý "kabinet kuriozit" navštívilo ve dnech 9. - 16. června na čtyři desítky zájemců, kteří byli vesměs velice mile překvapeni, co vše se v našich fondech skrývá ... Náležité poučení a popis exponátů jim poskytl také připravený průvodce po výstavě.


Také jindřichohradecký okresní archiv se hlásí ke kardinálu Miloslavu Vlkovi jako ke svému archiváři. Do Jindřichova Hradce nastoupil 1. července 1960, kdy zanikl třeboňský okres a s ním i Okresní archiv Třeboň, kde tehdy pracoval. Doba jeho působení před odchodem do Českých Budějovic nebyla dlouhá, přesto jsou zde zachovány stopy jeho práce, zejména zápisy z archivních dohlídek spisoven a drobné publikace z fondů. Velmi si vážíme toho, že jsme mohli kardinála Vlka přivítat před několika lety na návštěvě v archivu a osobně se s ním v setkat.

 

PhDr. Helena Hálová, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec

V souvislosti s požadavkem římskokatolické církve na delimitaci některých fondů farních úřadů, které jsou v majetku Biskupství brněnského, do Biskupského archivu v Brně - Rajhradu bylo delimitováno ze SOkA J. Hradec 19 archivních fondů o celkovém rozsahu 36,62 bm archiválií. Byly to archivní fondy následujících farních úřadů: Budeč, Cizkrajov, Český Rudolec, Dačice, Dešná,Horní Slatina, Kostelní Vydří, Lipolec, Matějovec, Nové Sady, Olšany, Palupín, Popelín, Rancířov, Slavonice, Staré Hobzí, Studená, Třebětice a Volfířov. Tyto fondz lze nyní studovat v biskupském archivu v Brně Rajhradu.