Také jindřichohradecký okresní archiv se hlásí ke kardinálu Miloslavu Vlkovi jako ke svému archiváři. Do Jindřichova Hradce nastoupil 1. července 1960, kdy zanikl třeboňský okres a s ním i Okresní archiv Třeboň, kde tehdy pracoval. Doba jeho působení před odchodem do Českých Budějovic nebyla dlouhá, přesto jsou zde zachovány stopy jeho práce, zejména zápisy z archivních dohlídek spisoven a drobné publikace z fondů. Velmi si vážíme toho, že jsme mohli kardinála Vlka přivítat před několika lety na návštěvě v archivu a osobně se s ním v setkat.

 

PhDr. Helena Hálová, Státní okresní archiv Jindřichův Hradec