V souvislosti s požadavkem římskokatolické církve na delimitaci některých fondů farních úřadů, které jsou v majetku Biskupství brněnského, do Biskupského archivu v Brně - Rajhradu bylo delimitováno ze SOkA J. Hradec 19 archivních fondů o celkovém rozsahu 36,62 bm archiválií. Byly to archivní fondy následujících farních úřadů: Budeč, Cizkrajov, Český Rudolec, Dačice, Dešná,Horní Slatina, Kostelní Vydří, Lipolec, Matějovec, Nové Sady, Olšany, Palupín, Popelín, Rancířov, Slavonice, Staré Hobzí, Studená, Třebětice a Volfířov. Tyto fondz lze nyní studovat v biskupském archivu v Brně Rajhradu.