V souvislosti se stavebními úpravami na pracovišti Václavská bude do 30. června 2024 badatelsky nepřístupný fond Okresní úřad Třeboň.

Děkujeme za pochopení.