Město Bechyně si v roce 2023 připomíná 700 let od svého založení. I když se přesná datace na listinách nedochovala, je z historických zpráv vyvozováno, že roku 1323 (nebo v blízkém období) pověřil král Jan Lucemburský podkomořího Pluha z Rabštejna, aby založil a opevnil město. Město Bechyně se již jednou nemalými oslavami k tomuto datu přihlásilo (1973), a opět si toto výročí připomíná v letošním roce. Při této příležitosti se v sobotu 28. října 2023 uskuteční přednáška PhDr. Milady Studničkové "Ladislav ze Šternberka, majitel bechyňského panství jako objednatel luxusních iluminovaných rukopisů a legenda Maior". Návštěvníci budou mít jedinečnou možnost prohlédnout si exkluzivní originál renesančního iluminovaného rukopisu, který vznikl před rokem 1505 a je uložen na zámeckém pracovišti Státního okresního archivu Jindřichův Hradec.