Dne 16. dubna proběhla v českobudějovickém archivu druhá přednáška v rámci dlouhodobého cyklu „V úterý do archivu.“ PhDr. Pavel Holub, Ph.D., ze Státního okresního archivu Jindřichův Hradec představil slovem a obrazem blahopřání a děkovné dopisy rodu Czerninů z Chudenic. Návštěvníci měli možnost seznámit se s ohromnou škálou různých typů těchto písemností z 19. a 20. století a dozvědět se o nich více informací. Viděli velmi pestrobarevné, graficky zajímavé, ručně psané, ale i tištěné diplomy, jmenovací dekrety, dopisy a blahopřání, některé doplněné například barevnými obrázky panských sídel a rodových erbů. Přednáškový cyklus bude pokračovat 14. května, kdy kolega PhDr. Aleš František Plávek ze Státního oblastního archivu v Třeboni představí umělecká řemesla na jihu Čech.