Ve dnech 30. a 31. května 2018 proběhla v prostorách Státního okresního archivu České Budějovice mezinárodní konference „Československo v letech 1978-1985“. Jednalo se v pořadí již o šestou akci svého druhu, postupně mapující osudy našeho státu během druhé poloviny 20. století. Pořadateli konference jsou Ústav pro studium totalitních režimů v Praze a Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, náš archiv má čestnou úlohu hostitele.

Tentokrát zazněly více než čtyři desítky referátů, tematicky zaměřených na politiku, bezpečnost, soudnictví, vědu, ekonomiku, kulturu, církev a regiony kolem přelomu sedmdesátých a osmdesátých let. Předmětem seriózního badatelského výzkumu se stává období, které již většina účastníků osobně pamatuje, i když výraznou měrou přibývá i mladších badatelů, nemajících osobní zkušenost se životem pod vládou jedné strany. S narůstajícím časovým odstupem se přitom i éra pozdního socialismu ukazuje jako přitažlivé téma, které lze studovat a prezentovat vědeckými metodami, bez zřetelných emocí nebo naopak nostalgie.

Tradičním zpestřením slavnostního zahájení se stal příjezd osobního automobilu Lada, pocházejícího ze sledovaných let. Stejně jako u předchozích ročníků konference, také letos vznikla s tímto vozidlem na dvoře archivu společná fotografie.

Daniel Kovář, Státní okresní archiv České Budějovice

 

Počátkem roku bylo domluveno, že se pěvecký sbor Mendík z Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka v Českých Budějovicích pod vedením sbormistryně Olgy Thamové zúčastní několika koncertů ve Vatikánu. Tato mimořádná akce byla plánována jako dárek k 85. narozeninám kardinála Miloslava Vlka, který měl při té příležitosti za doprovodu sboru odsloužit jednu z bohoslužeb. Po jeho březnovém úmrtí se však výjezd stal poctou a vzpomínkou na významného absolventa Jirsíkova gymnázia, bývalého jihočeského archiváře a nezapomenutelnou duchovní osobnost.

Sbor Mendík vystoupil celkem na třech koncertech. Nejprve zazpíval 27. 9. několik písní přímo papeži Františkovi před zaplněným Svatopetrským náměstím. Nejvyšší hlava katolické církve se s členy sboru s radostí pozdravila a vyfotografovala. Následující den sbor svým zpěvem doprovodil Svatováclavskou mši v Chrámu sv. Petra, kterou sloužil královéhradecký biskup Jan Vokál a které se zúčastnil i velvyslanec ČR ve Vatikánu Pavel Vošahlík a náměstek ministerstva zahraničních věcí Lukáš Kaucký. V pátek 29. 9. se konal poslední koncert, tentokrát v kostele sv. Marcelína a Petra v Lateránu (titulární kostel kardinála Dominika Duky). Na památku zesnulého kardinála Vlka jej pořádalo české velvyslanectví pro české krajany a italské přátele.

Po koncertě byly zástupkyni velvyslance Zuzaně Válkové předány kopie archivních dokumentů z dob studií Miloslava Vlka na Jirsíkově gymnáziu, které jsou uloženy ve Státním okresním archivu České Budějovice a které archiv před cestou připravil ve spolupráci s profesorem Václavem Kunešem. Konkrétně se jednalo o opisy třídních katalogů a záznam o vykonané maturitní zkoušce 20. června 1952. Pro zajímavost uveďme, že z českého jazyka (vývoj naší proletářské poezie, významové a gramatické vztahy větných členů), z ruského jazyka (život a literární činnost M. Gorkého, skloňování zájmen), z matematiky (zavedení goniometrických funkcí ostrého úhlu na základě podobnosti trojúhelníku, řešení kvadratické rovnice) i ze zvoleného latinského jazyka (Ovidius, agrární problém ve starém Římě) byl Miloslav Vlk klasifikován stupněm výborně.  

 

Jiří Cukr, Státní okresní archiv České Budějovice

Státní okresní archiv České Budějovice oznamuje, že jeho badatelna bude pro veřejnost uzavřena v následujících termínech:

  • 10. května 2017 odpoledne od 14.00 hodin z důvodu konání přednášky
  • 17. května 2017 celý den z důvodu konání mezinárodní konference

Děkujeme za pochopení