Na úterý 2. dubna 2024 připravil archiv ve spolupráci s Jihočeským muzeem v Českých Budějovicích Seminář pro kronikáře okresu České Budějovice (a nejen pro ně). Seminář byl zaměřen na vnímání a zaznamenávání všedního života do obecních kronik a zavítalo na něj 26 kronikářů, někteří s dalším doprovodem. Postupně vystoupili tři dlouholetí kronikáři a zároveň zaměstnanci pořádajících institucí. PhDr. Jiří Cukr (Státní okresní archiv České Budějovice, kronikář městyse Ledenice) představil, jakých každodenních drobností je dobré si také všímat a jak je do kroniky zapisovat – trávení volného času, moderní technologie apod. PhDr. Jan Šimánek (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, kronikář obce Doudleby) hovořil o tom, jak je důležité podrobně popisovat, a s jakými detaily, nejen různé svátky, slavnosti a zábavy, ale také proměny módy, lidové stravy nebo hudby. PhDr. Aleš František Plávek (Státní oblastní archiv v Třeboni, kronikář vesnice Hůrky) ve svém výstupu připomněl práci s pamětníky, nutnou kritiku jejich výpovědí a představil některá specifika, která do kronik také určitě patří – např. jména po chalupách, místní lidové názvy nebo nářečí. O akci se dozvíte také na FB Jihočeské archivy.