Ve Státním okresním archivu České Budějovice se v úterý 19. března konala přednáška s názvem Nálezy pamětních dokumentů (makovice, hroby a pomníky). Zavítalo na ni bezmála šest desítek návštěvníků, kteří si vyslechli zajímavé povídání vedoucího archivu PhDr. Daniela Kováře doprovázené prezentací fotografií. Dozvěděli se například o tom, kde k nálezům pamětních dokumentů dochází, v jakém nálezovém stavu bývají, jaká poselství obsahují nebo jak staré písemnosti mohou různé schránky vůbec obsahovat. Pro návštěvníky byla připravena i menší výstavka, kde si mohli na vlastní oči prohlédnout několik autentických plechových pouzder a dokumentů v nich nalezených. Akce byla první v rámci dlouhodobého přednáškového cyklu „V úterý do archivu“, další referát zazní 16. dubna, kdy kolega PhDr. Pavel Holub, Ph.D., z jindřichohradeckého archivu pohovoří o šlechtickém rodu Czerninů z Chudenic.