Všem přátelům a známým dáváme na vědomí, že nás nečekaně opustila paní Petra Skřítková, dřívější dlouholetá pracovnice českobudějovického okresního archivu. Její lidskost, profesionální nadhled a smysl pro humor nám budou chybět.

Za vzpomínku děkují kolegyně a kolegové ze Státního okresního archivu České Budějovice

Petra Skřítková