Dne 16. února 2019 proběhla na velkopřevorství řádu Maltézských rytířů v Praze na Malé Straně oslava 85. narozenin Karla Eduarda hraběte Paara, který byl velkopřevorem poprvé v letech 1981 – 1988 ve Vídni a podruhé v letech 2004 – 2011 v Praze. Karel Eduard Paar je druhorozeným synem Alfonse Paara a Sophie roz. Schlitz-Görtz. Měl staršího bratra Alfonse a mladší sestru Eleonoru. Do řádu přihlásil Karla i jeho bratra jejich otec, který byl rovněž laickým členem řádu. Mezi profesní maltézské rytíře vstoupil Karel Paar ve 44 letech, po složení řeholních slibů. Součástí oslav byla v 17.00 hodin mše v řádovém kostele Panny Marie pod řetězem, kterou celebroval kardinál Dominik Duka. Poté se od 18.30 hodin konal na velkopřevorství banket za přítomnosti řady významných představitelů církve a evropských šlechtických rodin. Státní oblastní archiv zde reprezentovaly Stanislava Nováková a Hana Železná, které hraběti Karlovi předaly kopii paarské nobilitační listiny z roku 1769, kterou Marie Terezie povyšuje prvorozeného mužského potomka rodu Paarů do knížecího stavu s predikátem „vysoce urozený“. Dále byly součástí daru kopie fotografií z Karlova dětství, na kterých jsou kromě Karla vyfoceni i jeho sourozenci a rodiče a dva dopisy, které psal Karel rodičům jako malý chlapec. Velké díky za vyhotovení těchto darů patří Honzovi Lebedovi a Štěpánovi Karáskovi z fotodílny a konzervátorské dílně za výrobu reprezentativních desek, do kterých byly faksimile uložené.