DUEL: diskutují historik Radek Schovánek a Jiří Úlovec z odboru archivní správy a spisové služby Ministerstva vnitra.

Sporná věta, která historikům vadila konkrétně, zněla takto: „Informace získané z archiválií, které obsahují osobní nebo citlivé osobní údaje žijící osoby, může badatel užít ve vědeckých nebo jiných pracích nebo zveřejnit pouze se souhlasem této osoby nebo v anonymizované podobě“. Text vyhlášky je teď v připomínkovém řízení. Na jednání vlády by už ale měl jít podle šéfa resortu Jana Hamáčka /ČSSD/ text bez této sporné pasáže.

Odkaz na článek je zde