Vážení badatelé, 

centrální studovna SOA v Třeboni bude od 1. února do 27. září 2018 uzavřena z důvodu dokončování rekonstrukce klášterního areálu. 

Děkujeme za pochopení.

SOA v Třeboni, oddělení Jindřichův Hradec

9.7.2018 až 20.7.2018

uzavřeno z provozních důvodů

SOkA Český Krumlov

2.7. - 4.7., 27.8. - 30.8

16.7. - 18.7., 23.7. - 25.7

zavřeno

provoz badatelny omezen od 8 do 12 hodin

SOkA Jindřichův Hradec

2.7. 2018, 11.7. 2018 - 27.7. 2018

uzavřeno

SOkA Tábor

2.7. 2018 a 4.7. 2018

uzavřeno z provozních důvodů

SOkA Strakonice

2.7. 2018 - 18.7. 2018

uzavřeno z provozních důvodů

Ostatní jihočeské archivy mají provozní dobu bez omezení.

 

Dne 1. června navštívila třeboňský archiv skupina 46 členů vratislavské pobočky sdružení polských archivářů na svých cestách po České republice. Milé návštěvě byl představen náš archiv při krátké exkurzi do zámeckých depozitářů, s velkým zájmem se setkala také malá výstava polonik, jimiž naše fondy a sbírky disponují, stejně jako nahlédnutí do restaurátorských dílen. Přehledně byla také prezentována digitalizace a zpřístupnění digitalizovaného materiálu v našem DigiArchivu.  Celá návštěva se nesla v kolegiálním a příjemném duchu, zkrátka, to když se navštíví  odborníci se stejným zájmem, problémy a obdivem k práci druhého.

Laděna Plucarová, ředitelka archivního odboru

Ředitel SOA v Třeboni oznamuje smutnou zprávu.
Minulý týden 5. března zemřel emeritní ředitel archivní správy MV ČR PhDr. Oldřich Sládek, CSc.

Narodil se 14. 12. 1937 v Horažďovicích, pracoval jako vedoucí Sdruženého podnikového archivu ministerstva všeobecného strojírenství při českých závodech motocyklových ve Strakonicích (1960-1964), potom na archivní správě ministerstva vnitra (1964-1999) – z toho jako starší referent pro ediční věci (1964-1967), samostatný odborný referent pro podnikové archivy (1967-1971) a vedoucí odborný referent – specialista pro podnikové archivy (1971-1989). Potom stanul v čele jako ředitel archivní správy ministerstva vnitra (1990-1999). Výrazně se mu podařilo zvýšit prestiž českého archivnictví. Je autorem mnoha publikací a odborných statí o problematice dějin protifašistického odboje.
V Oldřichu Sládkovi nás opustil nejenom velký odborník, ale především lidsky slušný člověk.
Čest jeho památce!

Parte k nahlédnutí zde.

Václav Rameš
ředitel SOA v Třeboni

Blažena Przybylová

 

Ředitel SOA v Třeboni oznamuje velmi smutnou zprávu - Ředitelka Archivu města Ostravy Blažena Przybylová tragicky zemřela.

Čest její památce!

Václav Rameš

 

Zdroj: MORAVSKOSLEZSKÝ deník